Ładowanie

16 maja ruszy rekrutacja do wrocławskich szkół ponadpodstawowych

14 maja, 2024

Fot. UM Wrocławia.

W czwartek (16 maja) rusza rekrutacja do wrocławskich szkół ponadpodstawowych. Dla uczniów przygotowano ponad 6,5 tys. miejsc w liceach, technikach i szkołach branżowych.

Obecnie w VIII klasach wrocławskich szkół podstawowych uczy się ok. 4,5 tys. uczniów, a miejsc w pierwszych klasach szkół ponadpodstawowych przygotowano ponad 6,5 tys., w tym ok. 4 tys. w liceach ogólnokształcących.

W tym roku liczba kandydatów do wybranej szkoły ponadpodstawowej może być mniejsza niż w latach ubiegłych, kiedy to o miejsca w placówkach ubiegało się „półtora rocznika”. W tym roku do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych rekrutuje się jeden rocznik – mówi Ewa Szczęch, dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych UM we Wrocławiu.

Dwa etapy rekrutacji

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych przebiegać będzie w pełni elektronicznie, z wykorzystaniem profilu zaufanego. Jeżeli rodzic ucznia nie posiada aktywnego profilu zaufanego – wniosek będzie trzeba złożyć osobiście bezpośrednio w szkole.

Rekrutacja składać się będzie z dwóch etapów (daty składania podań):
·        I-podstawowego (od 16 maja do 17 czerwca – dla klas ogólnych).
·        II-uzupełniającego (od 24 lipca do 25 lipca – szkołach, w których będą wolne miejsca).

Do wyboru max.  sześć szkół

Po zalogowaniu się do systemu rekrutacji, z wykorzystaniem profilu zaufanego rodzica, należy podać dane dziecka tj.: imię, nazwisko oraz PESEL. Potem wskazać preferowane placówki.

Podobnie jak w ostatnich latach wybieramy sześć szkół, a w nich dowolną liczbę klas. Pamiętać jednak należy, że szkołę, do której dziecko chce się dostać w pierwszej kolejności wpisujemy jako pierwszą. Potem zaznaczamy spełniane przez kandydata kryteria, dodajemy niezbędne załączniki i na koniec podpisujemy wniosek profilem zaufanym – wyjaśnia Ewa Szczęch.

Od 16 maja do 17 czerwca 2024 r. kandydat wypełnia wniosek w systemie elektronicznym do klas ogólnych. W przypadku klas wymagających dodatkowego postępowania, kandydaci składają w systemie wniosek w terminie od 16 do 29 maja.

W terminie od 21 czerwca do 5 lipca trzeba będzie dodać wyniki z egzaminu ósmoklasisty i oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz załączyć kopie (skany) dokumentów potwierdzających te dane.

Osoby, które w I etapie, nie dostaną się do żadnej z wybranych placówek, lub które dostaną się do szkoły, ale jednak zmienią zdanie i zechcą uczyć się w innej, będą mogły przystąpić do II etapu rekrutacji (etap uzupełniający) i złożyć wnioski w dniach 24 – 25 lipca w tych szkołach, w których będą jeszcze wolne miejsca.

Zadecydują punkty rekrutacyjne

O przyjęcie do szkoły decydują punkty rekrutacyjne, w tym:
·        wyniki egzaminu ósmoklasisty (max. 100 pkt),
·        oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch innych przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: (max. 72 pkt),
·        osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (max. 28 pkt).

Wyniki rekrutacji I etapu

15 lipca 2024 r. do godz. 15:00 szkolne komisje rekrutacyjne opublikują listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Trzeba pamiętać o konieczności dostarczenia oryginałów dokumentów, by potwierdzić naukę w szkole, do której kandydat zostanie zakwalifikowany. Niedostarczenie dokumentów będzie oznaczać rezygnację z tego miejsca – podkreśla Ewa Szczęch.

23 lipca 2024 r. – szkolne komisje rekrutacyjne opublikują listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Szczegóły na temat rekrutacji można znaleźć klikając TUTAJ.

Tagi