Ładowanie

Autostrada A4 na Dolnym Śląsku. Powołano Zespół ds. analizy jej przebiegu.

4 czerwca, 2024

fot. Michał Soroko / GDDKiA

Autostrada A4 to bardzo ważna dla regionu trasa. Dlatego nad odpowiednim zaplanowaniem jej przebiegu potrzeba wiele pracy. Jednym z podjętych w tym celu działań jest powołanie odpowiedniego zespołu, który podda analizie kluczowe dla inwestycji czynniki. 

Dyrektor wrocławskiego oddziału GDDKiA powołał wewnętrzny Zespół ds. analizy przebiegu autostrady. Działanie to podjęto w celu sprawdzenia funkcjonalności rozwiązań komunikacyjnych, jakie zostały przyjęte dla autostrady A4. Mieszczą się one w studium, które bierze pod uwagę czynniki techniczne, ekonomiczne oraz środowiskowe. Szczególnie istotne jest zwrócenie uwagi na powiązania A4 z innymi drogami regionu. 

W ramach przeprowadzania analizy odbywać się będą spotkania z przedstawicielami władzy wykonawczej gmin, przez które przebiega A4. Chcąc sprawnie i efektywnie zaplanować rozwój układu drogowego Dolnego Śląska, nie sposób pominąć kwestii społecznych. Spotkania te mają na celu prowadzenie dialogu, wskazanie potrzeb oraz wymianę spostrzeżeń i argumentów, które będą pomocne w tworzeniu tego planu. Celem analizy jest kompleksowe podejście do tak istotnej dla Dolnego Śląska trasy. 

Autostrada A4 na Dolnym Śląsku – etapy inwestycji

Warto przypomnieć, że, jak podaje portal Investmap, zgodnie z najnowszymi planami, autostrada A4 na odcinku ok. 36 km pomiędzy Krzyżową a Legnicą będzie rozbudowana w obecnym śladzie. Każda jezdnia natomiast, ma posiadać trzy pasy ruchu oraz pas awaryjny. Na niektórych fragmentach, realizowanie projektu polegać będzie na budowie nowej jezdni równolegle do istniejącej jezdni. Miejscami zaś, na rozbudowie istniejących jezdni. GDDKiA w październiku ubiegłego roku złożyła dwa wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Listopad przyniósł z kolei wskazanie przez GDDKiA wariant rozbudowy A4 pomiędzy Legnicą a Wrocławiem. Zgodnie z protokołem Komisji Ocen Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI), zarekomendowano przebieg autostrady A4 w wariancie W1. Na kolejnym etapie, należy złożyć wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W grudniu 2023 roku GDDKiA wskazała wariant budowy S5 pomiędzy Sobótką a Bolkowem W protokole KOPI zarekomendowano przebieg drogi ekspresowej S5 w wariancie WIV. Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zobacz również: Kolejny odcinek Promenady Krzyckiej gotowy już w lipcu.

Tagi