Ładowanie

Na Kępie Mieszczańskiej powstaje nowy wrocławski park. Obecnie prowadzone są roboty remiadacyjne.

Budowa Parku Mieszczańskiego. Jak przebiegają prace?

31 sierpnia, 2023

Na Kępie Mieszczańskiej powstaje nowy wrocławski park. Obecnie prowadzone są roboty remiadacyjne. Budowa Parku Mieszczańskiego, fot. ZZM we Wrocławiu

Na Kępie Mieszczańskiej powstaje nowy wrocławski park. Obecnie prowadzone są roboty remiadacyjne polegające na usuwaniu z gleby znajdujących się w niej zanieczyszczeń.

Wizualizacja Parku Mieszczańskiego, fot. ZZM we Wrocławiu

Zarząd Zieleni Miejskiej poinformował o rozpoczęciu prac związanych z urządzeniem parku na Kępie Mieszczańskiej. Na działce zakupionej od Agencji Mienia Wojskowego trwa remediacja terenu. Do oczyszczenia gruntu wykorzystano preparat, który jest bezpieczny dla ludzi i zwierząt.

Dzięki wykorzystaniu specjalnej mieszanki naturalnych mikroorganizmów – bakterii i grzybów – skutecznie niwelujemy zanieczyszczenia gleby. Z miejsc, które mają być oczyszczone wykonawca, firma REMEA, pobrał próbki. Z pożytecznych mikroorganizmów, po namnażaniu, w laboratorium powstał specjalny preparat, który właśnie został rozprowadzony w terenie. Nasze maleństwa już pracują, więc wykonaliśmy spory krok w kierunku przekształcenia tego obszaru w park, stanowiący oazę zieleni w sercu miasta – przekazał Marek Szempliński z Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu.

Jak będzie wyglądał Park Mieszczański?

Park Mieszczański będzie zielonym terenem ze strefami rekreacyjno-wypoczynkowymi, w których znajdą się ścieżki oraz ciągi pieszo-rowerowe. Inwestycja była konsultowana z mieszkańcami. To oni zaproponowali, aby stworzyć dodatkową infrastrukturę, m.in. strefy zabaw czy urządzenia sportowe, a także zagospodarować teren położony przy brzegu Odry.

Na przygotowany projekt miały wpływ sugestie z trzech stron, czyli przedstawicieli miasta, mieszkańców zrzeszonych w grupie „Park na Kępie Mieszczańskiej” oraz deweloperów budujących na Kępie Mieszczańskiej – mówiła Monika Glińska, liderka konsultacji społecznych, prowadzonych z imienia Fundacji na Rzecz Studiów Europejskich.

Wizualizacja Parku Mieszczańskiego, fot. ZZM we Wrocławiu

Pierwszy etap prac realizowany jest w ramach WBO 2020, a drugi WBO 2021. Koszt realizacji każdego z nich to ok. 2 mln złotych.

Istniejący starodrzew będzie wzbogacony o nowe, liczne nasadzenia drzew i krzewów. Szata roślinna będzie oparta na propozycjach przedstawionych podczas konsultacji, z zachowaniem naturalistycznego charakteru parku, ukształtowania terenu i otwarcia widokowego na rzekę. Podczas realizacji zakłada się pozostawienie istniejącej zieleni i ograniczenie do minimum liczby wycinek. Wprowadzona zostanie także zieleń izolacyjna – podkreśla Joanna Koniecka-Pasierska, dyrektor ds. inwestycji w ZZM.

NIE POLUBIŁEŚ NAS NA FACEBOOKU? ZMIEŃ TO I KLIKNIJ TUTAJ!

Budowa Parku Mieszczańskiego, fot. ZZM we Wrocławiu
Tagi