Ładowanie

Doktor Ryszard Przybylski, zasłużony kardiochirurg z Nagrodą Rycerz Prawego Serca

8 listopada, 2023

Fot. Ryszard Przybylski

Doktor Ryszard Przybylski, uznany kardiochirurg i transplantolog, obecnie związany z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym we Wrocławiu, został wyróżniony nagrodą Rycerz Prawego Serca.

Prestiżowa nagroda, przyznana przez Sekcję Krążenia Płucnego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, stanowi uznanie jego wybitnego wkładu w leczenie zatorowości płucnej i nadciśnienia płucnego. Ceremonia wręczenia nagrody miała miejsce podczas Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Krążenia Płucnego, co podkreśla znaczenie osiągnięć dr. Przybylskiego w kardiologicznej społeczności.

Dr Przybylski, w swojej pracy, akcentuje znaczenie pracy zespołowej w osiąganiu sukcesów medycznych, podkreślając rolę anestezjologów, kardiologów, pielęgniarek, rehabilitantów i wszystkich osób zaangażowanych w opiekę nad pacjentami. Jego kariera obejmuje ponad dwie dekady intensywnej pracy w obszarze operacyjnego leczenia serca, w tym przeszczepów serca u dzieci i dorosłych. W Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, gdzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora, był integralną częścią zespołu odpowiedzialnego za rozwijanie programu przeszczepów serca.

Od października 2019 roku dr Przybylski jest związany z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym we Wrocławiu, gdzie jako kierownik Oddziału Kardiochirurgii rozpoczął program przeszczepiania serca. Do tej pory zespół pod jego kierownictwem przeprowadził 125 transplantacji. Łącznie brał udział w ponad trzystu operacjach transplantacji serca. Specjalizuje się w skomplikowanych procedurach kardiochirurgicznych, w tym w leczeniu wad zastawkowych, chirurgii aorty, chirurgii wieńcowej, przewlekłej zatorowości płucnej oraz wad wrodzonych serca u dorosłych.

Jest również pionierem w przeprowadzaniu autotransplantacji serca na Dolnym Śląsku – skomplikowanego zabiegu, który wymaga wycięcia serca, usunięcia zmian nowotworowych i ponownego wszczepienia narządu. Dodatkowo, inicjował programy operacyjnego leczenia chorych z przewlekłym zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniem płucnym oraz programy mechanicznego wspomagania krążenia, co otwiera nowe możliwości terapeutyczne dla pacjentów z ciężkimi schorzeniami sercowo-naczyniowymi.

 

Tagi