Ładowanie

Od lewej: prof. Mirosław Kocur (dyrektor artystyczny festiwalu), Bartłomiej Świerczewski (dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego), Olga Nowakowska (dyrektor Strefy Kultury Wrocław).

Festiwal teatralny „Dialog — Wrocław” wraca po przerwie

13 maja, 2024

Od lewej: prof. Mirosław Kocur (dyrektor artystyczny festiwalu), Bartłomiej Świerczewski (dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego), Olga Nowakowska (dyrektor Strefy Kultury Wrocław). Fot. UM Wrocławia

Po kilkuletniej przerwie w stolicy Dolnego Śląska znów odbędzie się jedna z najważniejszych imprez kulturalnych w Polsce. Ruszają przygotowania do Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Dialog — Wrocław”. Wydarzenie jest zaplanowane na październik 2025 roku.

Miasto wyłoży na organizację festiwalu 3 mln złotych. To jest podstawa, która pozwala nam myśleć o organizacji tego wydarzenia. Będziemy jednak ubiegali się także o finansowanie zewnętrzne, w tym o fundusze ministerialne. Festiwal ma ponad dwadzieścia lat tradycji. Wypracował sobie dużą renomę. Jesteśmy zdeterminowani, by sprostać oczekiwaniom, które przy reaktywacji festiwalu o takiej randze są jak najbardziej naturalne – mówi Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego.

Pomysłodawczynią, organizatorką i wieloletnią dyrektorką artystyczną „Dialogu” była zmarła w 2022 roku Krystyna Meissner. Założony przez nią w 2001 roku festiwal odbywał się co dwa lata. Zarówno jego formuła, która — zgodnie z nazwą — zakładała artystyczną, twórczą konfrontację trendów i estetyk różnych krajów i kręgów kulturowych, jak i doborowa obsada sprawiły, że ranga wydarzenia szybko rosła.

Dzięki temu, że we Wrocławiu odbywał się „Dialog”, do Polski trafiały z zagranicy dzieła twórców międzynarodowej rangi. Warto tu wymienić Ivo van Hove z Holandii, Alaina Platela z Belgii, Romeo Castellucciego, Roberta Wilsona ze Stanów Zjednoczonych, czy Emmę Dante z Włoch. Pojawiała się także twórczość wspaniałych polskich artystów m.in. Krzysztofa Warlikowskiego, Krystiana Lupy, Grzegorza Jarzyny, Jana Klaty. Krystyna Meissner proponowała formułę dialogu, niejako rozmowy wybitnych dzieł teatralnych. Zasadą było również, że ilekroć prezentowano we Wrocławiu sztuki twórców zagranicznych, były to jednocześnie premiery w Polsce.

Najpierw trudności finansowe, a potem pandemia zakłóciła cykl festiwalowy. Ostatnia dotychczas, 10. edycja Festiwalu „Dialog — Wrocław”, odbyła się w 2021 roku. Ale już w roku 2025, pomiędzy 12 a 19 października, odbędzie się kolejna. To z pewnością będzie wyjątkowe święto teatralne Wrocławia – mówi Olga Nowakowska, dyrektor Strefy Kultury Wrocław, instytucji organizującej festiwal.

Dyrektorem artystycznym festiwalu jest obecnie reżyser i antropolog kultury, profesor Mirosław Kocur.

Krystyna Meissner, Matka Założycielka „Dialogu”, powołała do istnienia niezwykły projekt artystyczny o unikalnej, autorskiej formule. W swej ostatniej woli zaproponowała mi kontynuowanie festiwalu. Zgodziłem się pod warunkiem zachowania autorskiej formuły tego wydarzenia – mówi profesor Kocur.

Autorska formuła Mirosława Kocura zakłada wzbogacenie koncepcji Krystyny Meissner o najnowsze trendy.

Chodzi o ukazanie niewyczerpanego bogactwa ludzkiego ciała, o sięgnięcie po nowatorskie i mało znane u nas technologie. Listę najwybitniejszych twórców, zapraszanych do Wrocławia, chciałbym wzbogacić o silną reprezentację z Azji, gdzie dziś podejmowane są najbardziej radykalne i intrygujące eksperymenty performatywne – dodaje Mirosław Kocur.

Do programu artystycznego, obok najwybitniejszych spektakli teatralnych, zamierza wprowadzić dzieła artystów, którzy pioniersko łączą sztukę z najnowszą nauką. Festiwal ma być inspiracją do refleksji nad kondycją współczesnego człowieka, a także zachętą po podjęcia własnych poszukiwań — niekoniecznie artystycznych.

Na spotkania wokółteatralne zaproszę wybitnych uczonych rozwijających wielodyscyplinarne badania z pogranicza neuronauki, kogniwistyki, biologii, fizyki, posthumanistyki i performatyki – zapowiada profesor Kocur.