Ładowanie

ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego otrzyma ponad 63 mln euro, czyli ponad 270 mln złotych. Pieniądze trafią do Wrocławia i 18 gmin.

Fundusze Europejskie. Ponad 270 mln złotych dla Wrocławia i 18 gmin

23 sierpnia, 2023

ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego otrzyma ponad 63 mln euro, czyli ponad 270 mln złotych. Pieniądze trafią do Wrocławia i 18 gmin. Podpisanie porozumienia, fot. UM Wrocław

22 sierpnia przedstawiciele zarządu województwa dolnośląskiego oraz gmin zrzeszonych w ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego podpisali porozumienie w sprawie przekazania Funduszy Europejskich dla Wrocławia i 18 sąsiadujących gmin. Na mocy dokumentu ZIT WrOF otrzyma ponad 63 mln euro, czyli ponad 270 mln złotych.

Podpisanie porozumienia, fot. UM Wrocław

Do 19 gmin zrzeszonych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych trafi ponad 270 mln złotych. Pieniądze zostaną przekazane na realizację ponad 60 projektów inwestycyjnych oraz społecznych do 2029 roku.

– Współpraca Wrocławia z najbliższymi sąsiadami, czyli 18 gminami okalającymi nasze miasto, kolejny raz przynosi dobre efekty. Negocjacje z Zarządem Województwa Dolnośląskiego trwały 2 lata. Efektem jest dzisiejsze podpisanie porozumienia dotyczącego przekazania Funduszy Europejskich dla ponad miliona mieszkańców, którzy zamieszkują Wrocławski Obszar Funkcjonalny – powiedziała Renata Granowska, wiceprezydent Wrocławia, która reprezentowała 19 gmin zrzeszonych w ramach ZIT WrOF.

– To mniej więcej 25% kwoty, którą otrzymaliśmy jako ZIT w poprzedniej perspektywie, w latach 2014-2020. Będziemy mieli jednak dodatkowe możliwości brania udziału w kolejnych konkursach, by zrealizować jeszcze więcej projektów – podkreśla Magdalena Wdowiak-Urbańczyk, dyrektor Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. –Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku uda nam się podpisać pierwsze umowy na realizację inwestycji – dodaje.

Co powstanie dzięki unijnym pieniądzom?

Z jednej strony pieniądze pozwolą na wdrażanie projektów z zakresu usług społecznych – np. usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, zajęć dodatkowych w przedszkolach czy wsparcia szkół zawodowych. Z drugiej strony realizowane będą zadania inwestycyjne, takie jak: termomodernizacja szkół, budowa i rozbudowa tras rowerowych czy tworzenie parkingów Park&Ride oraz centrów przesiadkowych.

We Wrocławiu do realizacji zaplanowano m.in.:

  • realizację spójnej sieć tras rowerowych we Wrocławiu – 31 mln zł
  • odnowę Parku Szczytnickiego – 20 mln zł
  • budowę kładek pieszo-rowerowych – 8 mln zł
  • rozwój rowerowego systemu parkingowego – 1,5 mln zł
  • zagospodarowanie wnętrz podwórzowych
  • projekt utrzymania Pól Osobowickich – terenów podmokłych i związanej z nimi bioróżnorodności oraz utworzenie atrakcyjnego obszaru edukacyjno-rekreacyjnego – 5,7 mln zł

W sumie sfinansowanych zostanie ponad 60 projektów.

NIE POLUBIŁEŚ NAS NA FACEBOOKU? ZMIEŃ TO I KLIKNIJ TUTAJ!

Czym są ZIT-y?

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to forma współpracy sąsiadujących samorządów. Jej celem jest pozyskiwanie pieniędzy z funduszy unijnych na realizację wspólnych celów oraz przedsięwzięć. ZIT-y działają w 14 państwach Unii Europejskiej. W Polsce w ich skład wchodzi ok. 521 gmin. Od 2023 roku na terenie Dolnego Śląska funkcjonuje 7 form współpracy – w tym 6 ZIT-ów.

ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego działa od 2013 roku. Od 2020 roku w jego skład wchodzi 19 gmin i blisko 15% powierzchni województwa – m.in. Wrocław, Długołęka, Oława, Oleśnica, Trzebnica, Oborniki Śląskie, Kobierzyce, Kąty Wrocławskie czy Sobótka. W skład ZIT WrOF wchodzi ponad 1 mln mieszkańców (to 35% mieszkańców Dolnego Śląska).

W poprzedniej perspektywie unijnej – między 2014, a 2020 rokiem – ZIT WrOF podpisał łącznie 426 umów na łączną kwotę ponad 1,1 mld złotych. Dzięki działaniu ZIT, we Wrocławiu przebudowana została m.in. ul. Buforowa (dofinansowanie unijne w wysokości 52,3 mln zł) czy ulice: Obornicka, Pełczyńska, Zajączkowska i Pęgowska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (18,8 mln zł). Rozbudowano również przedszkole nr 10 przy ul. Piotrkowskiej (ponad 3 mln zł) czy zrewitalizowano linię kolejową nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce-Wrocław Sołtysowice (68 mln zł).

Tagi