6.9 C
Wrocław
czwartek, 30 marca, 2023

Granty PPGR – informacja o otrzymaniu dofinansowania

WARTO PRZECZYTAĆ

Graf. Mat. pras. urzad.um.walbrzych.pl

Granty PPGR – informacja o otrzymaniu dofinansowania

Informujemy, że 20 kwietnia 2022 r. Gmina Wałbrzych otrzymała umowę o dofinansowanie na realizację programu grantowego: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Celem projektu jest likwidacja barier w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego rodzin popegeerowskich z dziećmi. Grant przeznaczony będzie na zakup laptopów, komputerów i tabletów dla 47 uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych dla dzieci i wnuków byłych pracowników PPGR.

Całkowita wartość grantu: 111 500,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 111 500,00 zł

Zakup sprzętu komputerowego odbędzie się wyłącznie po wyłonieniu Wykonawcy odpowiedzialnego za realizację zadania zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.

Termin realizacji grantu: 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej: Otworzy się w nowym okniehttps://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Mat. pras. urzad.um.walbrzych.pl

WIĘCEJ WIADOMOŚCI

OSTATNIE WIADOMOŚCI