Ładowanie

Głogów: Opaski bezpieczeństwa trafią do seniorów

3 sierpnia, 2023

Opaski trafią do 60 seniorów. /Fot. UM Lubina

Program skierowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej. Opaski jeszcze w sierpniu trafią do 60 głogowskich seniorów.

Program jest skierowany do mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do opasek bezpieczeństwa wyposażonych m.in. w następujące funkcje:
• przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
• detektor upadku,
• czujnik zdjęcia opaski,
• lokalizator GPS,
• funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
• funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).


Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy tj. centrum alarmowego, w którym przez całą dobę dyżurują ratownicy medyczni. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor centrum podejmuje decyzje o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne, poprosić o interwencję osoby wskazane do kontaktu,  pracownika ośrodka pomocy społecznej lub wezwać pogotowie ratunkowe.

Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 98 formularzy zgłoszeniowych, z których wytypowano 60 uczestników programu.

Pierwszeństwo do udziału w Programie mają seniorzy znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, samotni, niepełnosprawni w wysokim stopniu niesamodzielni. Usługa „opieki na odległość” realizowana w ramach tego programu jest bezpłatna dla mieszkańców Głogowa. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 44.520 zł z czego środki pozyskane z budżetu państwa wynoszą 35.616, natomiast z budżetu miasta to 8.904 zł.

Aktualnie jesteśmy na etapie wprowadzania niezbędnych danych uczestników – pacjentów do systemu teleinformatycznego, które umożliwią szybkie i skuteczne reagowanie na sytuacje związane z zagrożeniem zdrowia i życia seniorów. – informuje Wioletta Siennicka z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Po podpisaniu umów użyczenia opaski zostaną przekazane zakwalifikowanym do udziału w programie seniorom.

Liczymy, że najpóźniej w pierwszej dekadzie sierpnia opaski zostaną przekazane do dyspozycji seniora. Senior lub osoba wskazana do kontaktu zostanie przeszkolona w zakresie użytkowania opaski. – dodaje.

Opaski telemadyczne przekazywane seniorom dostarczone zostaną przez firmę „SiDLY” spółka z.o.o.

źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie

Tagi