Ładowanie

prof. Ido Kaminer

Ido Kaminer wyróżniony na PWr. Fizyk otrzymał nagrodę Lem Prize 2023

16 listopada, 2023

prof. Ido Kaminer fot. Politechnika Wrocławska

W trakcie Święta Politechniki Wrocławskiej poznaliśmy tegorocznego laureata Europejskiej Nagrody Naukowej im. Stanisława Lema (Lem Prize). Laureatem został fizyk doświadczalny prof. Ido Kaminer z Technion Israel Institute of Technology.

Europejska Nagroda Naukowa im. Stanisława Lema (Lem Prize) przyznawana jest młodym naukowcom (do 40. roku życia) studiującym lub prowadzącym badania w Unii Europejskiej oraz krajach stowarzyszonych. Wyróżnienie mogą otrzymać badacze, którzy dokonali znaczących osiągnięć w szeroko rozumianych dziedzinach nauki i inżynierii. Laureata wybiera kapituła, której przewodniczy prof. Reimund Neugebauer. W skład grupy wchodzą wybitni naukowcy z zagranicy i Politechniki Wrocławskiej oraz Tomasz Lem, syn pisarza.

Lem Prize 2023

Do udziału w tegorocznej edycji zgłoszonych zostało szesnaście wniosków konkursowych z dziesięciu różnych krajów, w tym trzy z Polski. W tym roku nagrodę w wysokości 100 tysięcy złotych otrzymał dr Ido Kaminer, prof. na Technion Israel Institute of Technology.

Jest badaczem z różnorodnymi zainteresowaniami z zakresu fizyki materii skondensowanej, optyki kwantowej, nanonauki i innych dziedzin. Zakres, skala i wpływ jego osiągnięć na środowisko naukowe odpowiadają wysokiemu uznaniu, jakim cieszy się nagroda Lem Prize – uzasadnia prof. Arkadiusz Wójs, rektor PWr.

Pionier w dziedzinie w dziedzinie interakcji światła

Prof. Ido Kaminer z Izraelskiego Instytutu Technologii Techion w ramach swojej pracy naukowej zmienił paradygmat rozumienia promieniowania swobodnych elektronów, łącząc tę dziedzinę z domeną optyki kwantowej. Fizyk przeprowadził pierwszy eksperyment mikroskopii elektronowej z wykorzystaniem światła kwantowego. Podczas badania wykazał, że statystyka kwantowa fotonów może zostać zakodowana w elektronie.

W ocenie kapituły prof. Ido Kaminer to niezwykły naukowiec, który badając fundamentalne aspekty związane z interakcją światła i materii, łączy w sobie błyskotliwość teoretyka i mistrzostwo eksperymentatora. Jego prace mają duży wpływ na środowiska zajmujące się nauką i technologiami. Szczególnie doceniono jego „pionierski, eksperymentalny i teoretyczny wkład w dziedzinę elektrodynamiki kwantowej kwazicząstek fotonicznych oraz stworzenie podstaw optyki kwantowej z uwzględnieniem swobodnych elektronów”. Jest pionierem w dziedzinie interakcji światła ze swobodnymi elektronami, czyli nowych sposobów wykorzystania elektronów w  generowaniu promieniowania rentgenowskiego, badaniu spójnych interakcji światło-materia o rozdzielczości rzędu nanometrów oraz rejestrowaniu dynamiki kwazicząstek fotonicznych – informuje Politechnika Wrocławska.

 

Tagi