Ładowanie

II Sesja Rady Miejskiej Wrocławia. Utworzono 16 komisji 

17 maja, 2024

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia, Facebook

Podczas II Sesji Rady Miejskiej, radni podjęli uchwałę o ustanowieniu przewodniczących 16 komisji w niej pracujących. Zobacz pełną listę komisji.

Pełna lista utworzonych komisji:

 1.   Komisja Statutowa
 2.   Budżetu i Finansów
 3.   Polityki Senioralnej
 4.   Edukacji i Młodzieży
 5.   Sportu, Rekreacji i Turystyki
 6.   Kultury i Nauki
 7.   Promocji i Współpracy z Zagranicą
 8.   Zdrowia, Spraw Społecznych i Równego Traktowania
 9.   Osiedli, Partycypacji i Porządku Publicznego
 10. Polityki Mieszkaniowej
 11. Polityki Transportowej i Zrównoważonej Mobilności
 12. Ochrony Środowiska, Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju
 13. Architektury i Rozwoju Przestrzennego
 14. Gospodarki Komunalnej i Inicjatyw Gospodarczych
 15. Skarg, Wniosków i Petycji
 16. Komisja Rewizyjna

Zobacz również: Agnieszka Rybczak została nową przewodniczącą Rady Miejskiej Wrocławia.

Tagi