Ładowanie

Jacek Sutryk z ogromnym poparciem wśród wrocławian. Jak oceniają go mieszkańcy?

10 listopada, 2023

Fot. Facebook Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk

W czasie kadencji obecnego prezydenta Wrocławia, Jacka Sutryka, przeprowadzono w mieście wiele zmian i inwestycji. Jego wkład doceniają mieszkańcy miasta, wśród których cieszy się bardzo dużym poparciem. Jak prezentują się wyniki badania Exit Poll?

Dzięki badaniu Exit Poll znamy stanowisko wrocławian odnośnie działań podejmowanych przez prezydenta Jacka Sutryka. Ogromne grono zadowolonych mieszkańców dowodzi, jak ważne są sprawy i inwestycje, w które w ciągu ostatnich lat angażował się prezydent Wrocławia.

Za jego sukcesem stoi szereg inwestycji, które stanowczo poprawiły jakość życia wrocławian. Zarówno te komunikacyjne, jak np. ogromna inwestycja w TAT na Nowy Dwór, jak i równie ważne wsparcie dla edukacji (budowa i remonty szkół i przedszkoli), a także dbałość o zagospodarowanie zieleni, manifestowana przez liczne nasadzenia drzew i krzewów. Bieżącymi informacjami z działań na rzecz Wrocławia Jacek Sutryk regularnie dzieli się w mediach społecznościowych, dzięki czemu pozostaje w kontakcie z mieszkańcami. Mogą oni być na bieżąco z tym, co dzieje się w ich mieście, a także wyrażać swoje własne uwagi.

Wrocławianie oceniają prezydenta

Podczas badania wrocławianie zostali postawieni przed zadaniem, by prezydenta miasta ocenić w skali od 1 do 5, w skali od bardzo źle, przez raczej źle, ani dobrze, ani źle, raczej dobrze, aż do bardzo dobrze. 41,41% ankietowanych ma pozytywne odczucia z jego prezydenturą. Wśród nich 30,57% oceniło ją raczej dobrze, a 10,57% bardzo dobrze. Jednoznacznej oceny nie potrafiło wystawić 29,81% badanych, a tylko 29,05% wyraża negatywne odczucia. Wśród nich 18,87% ocenia go raczej źle, a jedynie 10,18% bardzo źle.

Co ciekawe, pozytywne podejście do obecnego prezydenta najczęściej wykazują kobiety — aż 46,29% z nich. 32,23% ma neutralny stosunek, a negatywny dużo mniej – 21,48%. Inaczej sprawa wygląda wśród ankietowanych mężczyzn. Większa część, bo 35,56%, ocenia prezydenta pozytywnie, 29,63% neutralnie, a pozostałe 34,81% negatywnie.

Największe poparcie prezydent zdobywa wśród osób po 70. roku życia. W tej grupie wiekowej aż 72,22% ankietowanych ocenia jego działania pozytywnie. Duże poparcie obserwujemy także w najmłodszej badanej grupie wiekowej – 18-24 lata. Krytyczne podejście wobec prezydenta wykazują najczęściej osoby między 50. a 59. rokiem życia.

Za prezydentem nie zwykli stać mieszkańcy o poglądach prawicowych (aż 78,57% negatywnie ocenia jego działania). W opozycji stoją ci o poglądach centrowych oraz lewicowych. Wśród centrystów 52,95% stoi za pozytywnym aspektem działań prezydenta, z kolei wśród osób o lewicowych poglądach 37,50%. Podobnie sprawa ma się, gdy patrzymy pod kątem wyborców poszczególnych partii. Wśród zwolenników Prawa i Sprawiedliwości większość ocenia prezydenta negatywnie, z kolei wyborcy KO, podobnie jak także Nowej Lewicy mają do niego pozytywny stosunek.

Jacek Sutryk od lata działa na rzecz miasta

Jacek Sutryk ukończył studia na kierunku socjologia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktoratu bronił w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Od kilkunastu lat działa na rzecz Wrocławia. Od 2007 pełnił funkcję dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. W 2011 objął stanowisko dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia. Przed objęciem funkcji prezydenta Wrocławia przez dwie kadencje był członkiem Rady Pomocy Społecznej przy ministrze pracy i polityki społecznej, od 2014 jako jej przewodniczący.

W 2018 kandydował na stanowisko prezydenta Wrocławia z ramienia Koalicji Obywatelskiej, z uzyskaniem poparcia swojego poprzednika — Rafała Dutkiewicza. W pierwszej turze głosowania z 21 października 2018 uzyskał 129 669 głosów, co stanowiło 50,2%. Pracę rozpoczął po zaprzysiężeniu 19 listopada 2018.

W 2021 został współzałożycielem i prezesem zarządu stowarzyszenia „Dolny Śląsk – Wspólna Sprawa”. Został też wiceprezesem zarządu Stowarzyszenia „Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski”.

Tagi