Ładowanie

Wytyczne, które pozwolą dobrze kształcić medyków – tak w skrócie można opisać zaprezentowane przez KRAUM rekomendacje dla uczelni medycznych.

Jak kształcić medyków? Rekomendacje KRAUM dla medycznych uczelni

20 czerwca, 2023

Wytyczne, które pozwolą dobrze kształcić medyków – tak w skrócie można opisać zaprezentowane przez KRAUM rekomendacje dla uczelni medycznych. Zajęcia w Centrum Symulacji Medycznej UMW. Fot. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Wytyczne, które pozwolą dobrze kształcić medyków – tak w skrócie można opisać zaprezentowane przez Konferencję Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) rekomendacje dotyczące kształcenia na kierunkach medycznych. Dyskusję zainicjowano podczas kwietniowej konferencji, której gospodarzem był Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.

Obrady KRAUM we Wrocławiu. Fot. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Cieszę się, że zorganizowana na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu konferencja przyniosła tak wymierny efekt – podkreśla rektor uczelni prof. Piotr Ponikowski. – Zaproponowaliśmy, aby właśnie we Wrocławiu zorganizować środowiskową dyskusję dotyczącą kształcenia w zawodach medycznych, bo do tej pory nasz głos w tej kluczowej dla systemu ochrony zdrowia dyskusji, nie był odpowiednio donośny – wyjaśnia rektor Ponikowski. – Kwietniowe spotkanie było okazją do niezwykle ciekawych dyskusji, w których udział wzięli nie tylko akademicy, ale też przedstawiciele obu nadzorujących nas ministerstw, samorządów zawodowych, dyrektorzy szpitali, studenci, przedstawiciele biznesu i mediów. To szerokie spojrzenie dało nam nową perspektywę. Od samego początku zakładaliśmy, że konferencja będzie punktem wyjścia do opracowania dokumentu, który usystematyzuje nasze ustalenia. Dokument powstał i od razu został zauważony, czego najlepszym dowodem jest przygotowanie specjalnego panelu na rozpoczynającym się 19 czerwca w Wąsowie I Forum Ochrony Zdrowia – dodaje rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Wrocławską uczelnię w czasie panelu reprezentować będzie prorektor ds. studentów i dydaktyki UMW prof. Agnieszka Piwowar, która przewodniczyła komitetowi naukowemu organizowanej we Wrocławiu konferencji i czynnie współtworzyła rekomendacje.

To było niezwykle pozytywne doświadczenie, w pracach wzięli udział przedstawiciele 16 uczelni medycznych z całej Polski. Mieliśmy okazję wymienić się doświadczeniami i przedyskutować, które rozwiązania stosowane na poszczególnych uczelniach warte są wpisania w rekomendacje. Wrocławska konferencja była pierwszą okazją do tego, by tak szeroko i otwarcie porozmawiać o tym, jak powinniśmy kształcić medyków. Niezwykle ważne było dla mnie, że czynnie brali w niej udział studenci, pracowali też nad dokumentem i dzięki temu mam pewność, że odpowiada on także oczekiwaniom tych, dla których powstaje – podkreśla prof. Agnieszka Piwowar.

NIE POLUBIŁEŚ NAS NA FACEBOOKU? ZMIEŃ TO I KLIKNIJ TUTAJ!

Mamy pełną świadomość tego, że system ochrony zdrowia potrzebuje zwiększenia kadr medycznych. Czujemy naszą odpowiedzialność za ten proces i ściśle współpracujemy z Ministerstwem Zdrowia. Ograniczanie limitów nie wynika z niechęci czy blokowania dostępu do zawodu – wyjaśnia prof. Piotr Ponikowski. – My po prostu nie jesteśmy w stanie, w przestrzeni uczelni i szpitala klinicznego we Wrocławiu, dobrze kształcić większej liczby studentów. Dlatego szukamy innych rozwiązań. W najbliższych dniach złożymy wniosek o utworzenie filii UMW w Wałbrzychu. Przy ogromnym wsparciu władz samorządowych, prezydenta Romana Szełemeja i rektora Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa prof. Roberta Wiszniowskiego przygotowaliśmy niezbędną dokumentację. Rozmawiamy z władzami Jeleniej Góry i Lubina. To nasza propozycja rozwiązania problemu, będąca jednocześnie rozwiązaniem problemów lokalnych społeczności. Szpitale w regionie stale borykają się z brakami kadrowymi, lekarze tam wykształceni chętniej zostaną w swoich miejscowościach i dobrze znanych placówkach – mówi prof. Piotr Ponikowski.

Wniosek o utworzenie filii, w której planowane jest przyjęcie 50 studentów kierunku lekarskiego, będzie poddany skomplikowanemu procesowi oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Tagi