Ładowanie

Jan Nowak-Jeziorański, honorowy obywatel Wrocławia, 26 czerwca został ogłoszony patronem jednego z nowych tramwajów.

Jan Nowak-Jeziorański patronem nowego, wrocławskiego tramwaju

27 czerwca, 2023

Jan Nowak-Jeziorański, honorowy obywatel Wrocławia, 26 czerwca został ogłoszony patronem jednego z nowych tramwajów. Fot. Grzegorz Rajter/wroclaw.pl

Jan Nowak-Jeziorański, honorowy obywatel Wrocławia, 26 czerwca został ogłoszony patronem jednego z nowych tramwajów. Moderus Gamma o numerze 3325 pierwszy raz ruszył w trasę po miejskim torowisku.

Jan Nowak-Jeziorański, honorowy obywatel Wrocławia, 26 czerwca został ogłoszony patronem jednego z nowych tramwajów.
Fot. Grzegorz Rajter/wroclaw.pl

Kolejny tramwaj otrzymał swojego patrona — został nim Jan Nowak-Jeziorański. Tradycja nadawania imion tramwajom ma na celu honorowanie osób ważnych dla Wrocławia.

Jan Nowak-Jeziorański jest honorowym obywatelem Wrocławia od 2000 roku. Wrocławiowi pozostawił nie tylko swoje archiwum, ale też wartości, którymi się kierował: umiłowanie suwerenności i wolności — mówił Sergiusz Kmiecik, przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia.

NIE POLUBIŁEŚ NAS NA FACEBOOKU? ZMIEŃ TO I KLIKNIJ TUTAJ!

Jan Nowak-Jeziorański, honorowy obywatel Wrocławia, teraz także patron tramwaju

Mimo że nigdy nie mieszkał we Wrocławiu, ze stolicą Dolnego Śląska był blisko związany.

Jan Nowak-Jeziorański był postacią wybitną: powstaniec warszawski, słynny kurier i emisariusz z Warszawy, wieloletni dyrektor Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa i honorowy obywatel miasta Wrocławia — przypomina Witold Woźny, prezes MPK Wrocław.

Został odznaczony Orderem Orła Białego, najstarszym i najwyższym odznaczeniem państwowym. Ma na swoim koncie wiele osiągnięć. Ostatnie lata działalności poświęcił temu, by Wrocław był w Polsce ważnym ośrodkiem służącym pojednaniu polsko-ukraińskiemu.

Jedno z największych osiągnięć Jana Nowaka Jeziorańskiego, czyli skuteczny lobbing na rzecz przystąpienia Polski do NATO, przypadł już na jego lata emerytalne. To pokazuje, że każdy z nas w każdym momencie życia na swoją miarę może zrobić coś dobrego dla Polski — podkreśla dr Łukasz Kamiński, dyrektor Zakładu Narodowego Ossolineum.

Został jednym z największych donatorów Ossolineum

Jan Nowak-Jeziorański przekazał dużą część swoich zbiorów wrocławskiemu Ossolineum. Jest to nie tylko jego archiwum, ale i dzieła sztuki. W Muzeum Pana Tadeusza na wystawie stałej pt. „Misja: Polska” obejrzeć można:

  • rękopisy i archiwalia obejmujące m.in. działalność wojenną;
  • dokumenty dotyczące jego wypraw kurierskich;
  • fotografie z powstania warszawskiego;
  • materiały z okresu kierowania Rozgłośnią Polską Radia Wolna Europa: skrypty audycji, wywiady z informatorami, tajna korespondencja, fotografie, memoranda;
  • korespondencję z Jerzym Giedroyciem, Zbigniewem Brzezińskim, Witoldem Gombrowiczem czy Gustawem Herlingiem-Gruzińskim;
  • dokumentację pracy w Waszyngtonie na rzecz przyjęcia Polski do NATO.
Tagi