7.7 C
Wrocław
środa, 22 marca, 2023

Jelenia Góra: Miliony złotych wsparcia na elektryczne autobusy, termomodernizację budynków i walkę ze smogiem

WARTO PRZECZYTAĆ

Samorząd Jeleniej Góry podpisał 18 lipca br. umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach współpracy z ośrodkami  miasto uzyska dotacje, które znacząco poprawią jakość powietrza, a także zwiększą komfort życia mieszkańców, kuracjuszy i turystów w Jeleniej Górze.

Źródło: UM Jeleniej Góry

Jelenia Góra to czwarte co do wielkości miasto na Dolnym Śląsku. Znajduje się  w nim ośrodek uzdrowiskowy, który chętnie odwiedzają kuracjusze. Dzięki zawartym umowom miasto rozpocznie nowe inwestycje na rzecz mieszkańców. Na ich mocy stan powietrza, infrastruktury miejskiej oraz poziom usług świadczonych przez komunikację publiczną zostanie polepszony.  

Kwoty dofinansowania i koszty inwestycji  

Miasto otrzyma ponad 62,8 mln złotych na zakup 20 zeroemisyjnych autobusów elektrycznych i niezbędnej infrastruktury ładowania oraz niemal 8,7 mln zł dofinansowania na przeprowadzenie modernizacji energetycznej czterech samorządowych budynków na terenie Uzdrowiska Cieplice.

Całkowity koszt inwestycji unowocześnienia komunikacji miejskiej wynosi ponad 77,7 mln zł. Wparcie finansowe z NFOŚiGW stanowi ponad 62,8 mln zł. Dotacja wynosi więc ok 80 proc całej inwestycji. Ponadto Narodowy Fundusz przekaże samorządowi Jeleniej Góry ok 47,6 mln zł bezzwrotnej dotacji oraz nieco ponad 15,2 mln zł preferencyjnej pożyczki.

Wdrażany przez nas program priorytetowy „Zielony Transport Publiczny” to odpowiedź na wyzwania i potrzeby w zakresie ekologicznej transformacji komunikacji zbiorowej w Polsce, a Jelenia Góra – poza tym, że przy naszym wsparciu zakupi 20 zeroemisyjnych autobusów wraz z ładowarkami – to jednocześnie skorzysta jeszcze z dofinansowania w ramach programu „Klimatyczne Uzdrowiska”, który  ma wzmacniać odporność gmin o takim statusie na skutki zmian klimatu – zaznaczał Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Termomodernizacja budynków na terenie uzdrowiska

Miasto zajmie się termomodernizacją czterech budynków administrowanych, które znajdują się na terenie Uzdrowiska Cieplice. Przedsięwzięcie dofinansowane  jest przez NFOŚiGW w ramach programu „Klimatyczne Uzdrowiska”. Ulepszone zostaną następujące obiekty: Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Bursa Szkolna oraz Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych. Prace obejmą docieplenie ścian zewnętrznych, dachu i stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację lub wymianę głównego źródła ciepła w budynku, unowocześnienie instalacji centralnego ogrzewania  i ciepłej wody użytkowej, modernizacje oświetlenia oraz montaż fotowoltaiki (panele PV) i/lub pompy ciepła.

Zobacz również:  Zachowano nagrobek przedwojennego drygenta. Zabytkowy grób miał zostać zlikwidowany

– Termomodernizacja samorządowych placówek pozwoli istotnie ograniczyć zużycie energii, zmniejszyć koszty ich utrzymania, a także ograniczyć emisję gazów cieplarnianych oraz szkodliwych substancji i pyłów. Podwójna pomoc dla Jeleniej Góry będzie oznaczać swoisty, ekologiczny efekt synergii, który znacznie poprawi jakość powietrza w mieście i zarazem polepszy komfort korzystania przez mieszkańców, kuracjuszy i turystów z usług publicznych w samorządowych obiektach – podsumował wiceszef NFOŚiGW.  

Walka ze smogiem

Miasto będzie również inwestować w poprawę jakości powietrza.

Inną ideą, ale z tego samego priorytetowego obszaru ochrony czystości powietrza i walki ze smogiem może być sprawa wykorzystania zasobów wód termalnych dla celów m.in. grzewczych. Potrzeba kompleksowego zbadania i udokumentowania zasobów wymaga wykonania odwiertu na głębokość ok. 2.500 m, co może kosztować ok. 25 mln zł, a przynieść trudne do przeszacowania korzyści. Wystąpiliśmy do NFOŚiGW o wsparcie tego zadania i mamy nadzieję, że nasz wniosek będzie przyjęty. Stanowiłoby to swoistą klamrę spinającą podejmowane przez nas, a wspierane przez Fundusz wysiłki- mówił Prezydent Miasta Jelenia Góra Jerzy Łużniak.

WIĘCEJ WIADOMOŚCI

OSTATNIE WIADOMOŚCI