Ładowanie

Jelenia Góra: Rusza program “Obniżone ceny energii dla sektora MŚP oraz Dużego Przedsiębiorcy na lata 2024-2026”

14 czerwca, 2023

Można zgłaszać się do programu “Obniżone ceny energii dla sektora MŚP oraz Dużego Przedsiębiorcy na lata 2024-2026”. /Fot. UM Jeleniej Góry

Miasto otrzymało informację o programie “Obniżone ceny energii dla sektora MŚP oraz Dużego Przedsiębiorcy na lata 2024-2026”. Sprawdź szczegóły.

Ogólne informacje o programie:
 

1.     Karkonoska Izba Gospodarcza, jako jednostka samorządu gospodarczego, posiada ustawową możliwość reprezentowania interesów przedsiębiorców, w tym również przed organami władzy publicznej,  dzięki czemu na drodze negocjacji z największymi podmiotami obrotu energią jako grupa zakupowa (ponad 600 firm) uzyskuje ceny energii na poziomie znacznie niższym niż rynkowe.

2.     Program jest dedykowany dla Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz dla firm o statusie Duży Przedsiębiorca.

3.     Decydującym kryterium jest kolejność zgłoszeń.

4.     Przedsiębiorcy nie będą musieli wiązać się z izbą umową na zakup prądu – Karkonoska Izba Gospodarcza nie jest uprawnioną spółką obrotu energii, więc nie świadczy umów zakupu energii elektrycznej.

5.     Nie jest to program powiązany z jakimkolwiek innym projektem krajowym, ani współfinansowanym ze środków unijnych. Jest to program własny izby, finansowany z zasobów własnych.

6.     Przystąpienie do programu jest dobrowolne i bezpłatne. Izba nie współpracuje z żadnymi podmiotami trzecimi w tym zakresie, a zwłaszcza z pośrednikami zajmującymi się pozyskiwaniem środków zewnętrznych dla firm. Przestrzega przed zawieraniem jakichkolwiek odpłatnych umów z innymi podmiotami w zakresie niniejszego programu.

7.     Uczestnictwo w programie nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami, ani z członkostwem firmy w izbie. Jest to program ogólnodostępny zarówno dla Członków Izby jak i przedsiębiorstw niezrzeszonych.

8.     Złożenie wniosku nie obliguje do wzięcia udziału w dalszym etapie programu. Wnioskodawca zrezygnować może z dalszego przystąpienia na każdym etapie, nawet po wydaniu decyzji.


Aby móc przystąpić do programu, należy wypełnić wniosek o przystąpienie do programu i kompletny wraz z wymaganymi załącznikami dostarczyć do 20.06.2023r.

Wniosek do porania znajduje się TUTAJ.

Więcej informacji o programie można uzyskać pod adresem:

Karkonoska Izba Gospodarcza

ul. Bankowa 17/3

58-500 Jelenia Góra

biuro@kig.net.pl

+48 786 845 488

Tagi