Ładowanie

Jelenia Góra: Zostały dwa dni na składanie projektów w ramach JBO 2024

9 czerwca, 2023

Zostały dwa dni na składanie projektów w ramach JBO 2024. /Fot. Facebook.com

Budżet obywatelski jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w Jeleniej Górze w perspektywie kolejnego roku budżetowego. Na składanie projektów pozostały już tylko 2 dni.

Formuła Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2024 została zmieniona w stosunku do lat ubiegłych. Przede wszystkim zniesiono ograniczenie wiekowe mieszkańców, którzy mogą wziąć udział w JBO 2024, zmieniono również zapisy dotyczące definicji mieszkańców uprawnionych do zgłaszania propozycji projektów.

Ponadto, wprowadzono wymagania dotyczące ogólnodostępności projektu, definiowanej jako obowiązek zapewnienia nieodpłatnego dostępu do efektów realizacji projektu z budżetu obywatelskiego wszystkim mieszkańcom miasta Jelenia Góra.

W ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego:

  • mieszkańcy zgłaszają projekty, które następnie są analizowane przez urzędników pod kątem możliwości realizacji;
  • projekty, które uzyskały pozytywną ocenę poddaje się pod głosowanie;
  • w efekcie projekty, które osiągnęły najlepszy wynik w głosowaniu, aż do wyczerpania puli środków przeznacza się do realizacji – wpisując je do uchwały budżetowej na rok 2024;
  • realizacja projektów wybranych w JBO 2024  odbywa się  zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy  prawo zamówień publicznych, ustawy o  działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie oraz ustawy  o finansach publicznych.

Projekty można składać TUTAJ.

Tagi