9.9 C
Wrocław
wtorek, 21 marca, 2023

Kontrola NIK wykazała złe zarządzanie w Biurze Rzecznika MŚP

WARTO PRZECZYTAĆ

Najwyższa Izba Kontroli prowadziła czynności kontrolne w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Jak się okazało dyrektor generalny nadzorował sam siebie, ponieważ jednocześnie pełnił funkcję koordynatora w dwóch wydziałach. Od 2020 roku to stanowisko piastuje Marek Woch.

NIK ujawniło wyniki kontroli prowadzonej w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, która odbywała się ona pod nazwą „Funkcjonowanie wybranych jednostek sektora finansów publicznych wykonujących zadania analityczne, doradcze, eksperckie i badawcze”. W ramach kontroli sprawdzono: proces utworzenia i organizacji Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, planowania działalności, gospodarkę majątkowo-finansową i wykonywanie zadań, źródła ich finansowania oraz efekty ich realizacji w okresie od 30 kwietnia 2018 roku do 30 czerwca 2022 roku.

Kontrolerzy NIK pozytywnie ocenili działania w zakresie sporządzania i wykonania planów finansowych. Uznali również, że Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców prawidłowo realizował ustawowe zadania, w tym opiniodawcze i eksperckie, służące ochronie praw przedsiębiorców.

NIE POLUBIŁEŚ NAS NA FACEBOOKU? ZMIEŃ TO I KLIKNIJ TUTAJ!

Nieprawidłowości w Biurze Rzecznika MŚP

Zastrzeżenia NIK wzbudził natomiast fakt, że dyrektor generalny jednocześnie był koordynatorem dwóch wydziałów, które nie posiadały kierujących nimi dyrektorów. Według NIK naruszało to standardy kontroli zarządczej określone dla jednostek sektora finansów publicznych. Jak informuje Najwyższa Izba Kontroli, dzięki temu rozwiązaniu dyrektor generalny mógł wypłacać sobie dodatek specjalny, który na dzień 28 kwietnia 2022 r. stanowił 79,5 proc. wynagrodzenia zasadniczego.

Stanowisko dyrektora generalnego Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców od listopada 2020 r. obejmuje Marek Woch, sekretarz Bezpartyjnych Samorządowców. Od 2019 r. odpowiada on też w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców za prace Wydziału Prawno – Legislacyjnego i Wydziału Administracyjno – Finansowego.

Skupienie jednocześnie obowiązków w zakresie wykonywania zadań polegających na kierowaniu komórką organizacyjną czy koordynowaniu jej pracy z zadaniami w zakresie nadzoru nad działaniem takiej komórki, zwłaszcza gdy nie jest to zjawisko przejściowe, likwiduje mechanizmy bezpośredniego nadzoru, w szczególności jeśli dotyczy to procesów zarządzania i wydatkowania środków publicznych, co miało miejsce w przypadku Biura Rzecznika MŚP – uznała Najwyższa Izba Kontroli.

Zobacz również:  Wrocławski aquapark działa już 15 lat. Zobacz zdjęcia, na których widać jego budowę!

Opóźniona waloryzacja wynagrodzeń

W 2020 roku z winy dyrektora generalnego pracownicy Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców otrzymali waloryzację wynagrodzeń 167 dni po terminie. Stanowiło to naruszenie art. 8 ust. 1 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Jak informuje NIK „kwotę waloryzacji wynagrodzeń (o 6% w stosunku do wynagrodzeń z 2019 r. należało wypłacić do dnia 1 lipca 2020 r. Jednak w Biurze Rzecznika MŚP wypłacono ją w dniu 15 grudnia 2020 r. Osobą odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość był ww. Dyrektor Generalny, któremu Rzecznik MŚP powierzył także obowiązki koordynatora Wydziału Administracyjno-Finansowego.”

Przekroczenie planu finansowego

Kontrola NIK wykazała również, że w grudniu 2020 r. Biuro Rzecznika dokonało wydatków w kwocie blisko 280 tys. złotych większej niż ujęta w planie finansowym. „Stanowiło naruszenie art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i wysokościach ustalonych w planie finansowych jednostki sektora finansów publicznych. Naruszało to także normę art. 52 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, stanowiącego, iż wydatki ujęte w planach finansowych jednostek budżetowych stanowią nieprzekraczalny limit oraz art. 162 pkt 3, określającego, że dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot określonych w planie finansowym.”

WIĘCEJ WIADOMOŚCI

OSTATNIE WIADOMOŚCI