Ładowanie

Legnica: Już dzisiaj LV sesja Rady Miejskiej. Poznaj porządek obrad

26 czerwca, 2023

Sesja Rady Miejskiej transmitowana będzie na żywo w internecie. /Fot. UM Legnicy

Już dzisiaj o godz.1000,w sali 226 Urzędu Miasta Legnicy, odbędzie się LV sesja Rady Miejskiej. Jaki jest porządek obrad?

Przebieg obrad Rady będzie transmitowany poprzez stronę internetową urzędu www.legnica.eu w BIP – Rada Miejska – sesje. Poniżej prezentujemy porządek obrad.

Porządek obrad.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Wystąpienie Dyrektora Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy.
 3. Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami.
 4. Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy.
 5. Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy za 2022 r. – (druk – LVIII/3).
 6. Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Legnicy na lata 2021-2025 za rok 2022) – (druk – LVIII/4).
 7. Sprawozdanie z działalności Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej za rok 2022” – (druk LVIII/5).
 8. Debata nad Raportem o stanie miasta za 2022 r. – (druk – LVIII/2).
 9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Legnicy wotum zaufania – (druk – 3/LVIII).
 10. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Legnicy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2022 – (druk – 4/LVIII).
 11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Legnicy – (druk – 5/LVIII)
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej – (druk – 1/LVIII).
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Legnica lokalu mieszkalnego – (druk – 2/LVIII).
 14. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Legnicy poprzez likwidację oddziału przedszkolnego – (druk – 6/LVIII).
 15. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Włodzimierza Puchalskiego w Legnicy poprzez likwidację oddziału przedszkolnego – (druk – 7/LVIII).
 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej – (druk – 8/LVIII).
 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej – (druk – 9/LVIII).
 18. Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników – (druk – 10/LVIII).
 19. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Legnicy – (druk – 11/LVIII).
 20. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2023 – (druk – 12/LVIII).
 21. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
 22. Komunikaty i sprawy różne.
Tagi