10.1 C
Wrocław
sobota, 1 kwietnia, 2023

Legnica: Można składać wnioski o dodatek węglowy. Poznaj szczegóły programu

WARTO PRZECZYTAĆ

12 sierpnia weszły w życie przepisy ustawy o dodatku węglowym. Zakłada ona, że wzór wniosku o przyznanie dodatku węglowego określony zostanie w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii.

Po ukazaniu się rozporządzenia oraz jego opublikowaniu, realizacją ustawy o dodatku węglowym w Legnicy zajmować się będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy. Szczegółowe informacje w sprawie dodatku węglowego w tym wzór wniosku do pobrania dostępne będą na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy

Jak składać wnioski?

Wnioski będzie można składać:

– osobiście – w  Dziale  Pracy Socjalnej Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy przy ul. Chojnowskiej 112    ( II piętro) w godzinach od 8 do 15

– za pośrednictwem poczty,

– drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP (wniosek musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu  zaufanego) 

Druki wniosków będzie można pobrać osobiście ( w MOPS w Legnicy ul. Chojnowska 112 II pięto oraz w Urzędzie – Miasta Plac Słowiański 8 – w Biurze Obsługi Klienta)

WIĘCEJ WIADOMOŚCI

OSTATNIE WIADOMOŚCI