2 C
Wrocław
sobota, 3 grudnia, 2022

Legnica: Problem dzików w mieście narasta. Sprawdź jakich zasad należy się trzymać

WARTO PRZECZYTAĆ

Urząd Miasta w Legnicy wraz Panoramą Legnicką, w związku z dużą populacją dzików w naszym regionie zachęca to przestrzegania pewnych zasad.

Dzik zasiedla obszary o dużej lesistości, gdzie znajduje pokarm oraz schronienie. Idealnym siedliskiem dla niego są lasy liściaste i lasy mieszane. Dzik jest wszystkożercą. Głównym powodem pojawiania się dzików w mieście jest łatwy dostęp do pożywienia. Karmiony dzik przyzwyczaja się do takiej sytuacji i przekazuje wyuczone postawy swojemu potomstwu.

Zasady postępowania w przypadku napotkania dzika. /Fot. UM Legnicy

Zagrożenia ze strony dzików:

 • W okolicach ruchliwych dróg oraz na szlakach biegnących przez lasy lub w ich pobliżu dziki są zagrożeniem dla ruchu kołowego i mogą powodować tragiczne w skutkach wypadki;
 • Ranny bądź potrącony przez samochód dzik oraz chroniąca swoje młode locha mogą być agresywne i bardzo niebezpieczne;
 • Dziki wyrządzają spore szkody na gruntach uprawnych, ogródkach działkowych, ogrodach, oraz placach zabaw i skwerach leżących w pobliżu lasów.

Zasady prewencji w zakresie pojawiania się dzików:

 • Należy bezwzględnie utrzymywać czystość i porządek na terenach swoich nieruchomości (nieskoszone grunty, w tym nieużytki i łąki, stanowią schronienie dla zwierzyny dziko żyjącej, która może stwarzać zagrożenie i wyrządzać szkody materialne);
 • W żadnym wypadku nie należy wyrzucać odpadów żywnościowych w miejscach do tego nie przeznaczonych (w tym na łąki i nieużytki), gdyż mogą one przyciągać dziko żyjącą zwierzynę, poszukującą łatwej zdobyczy.

Sposób postępowania w wypadku spotkania dzików:

 • W wypadku zauważenia dzika, gdy samemu nie zostało się przez niego dostrzeżonym nie wolno wykonywać żadnych gwałtownych ruchów. Należy spokojnie oddalić się z tego miejsca.
 • Jeśli doszło do spotkania, nie wolno dzika niepokoić. Najlepszym wyjściem jest stanie w bezruchu, gdyż ucieczka może sprowokować zwierzę do ataku.
 • W razie nieprzewidzianego kontaktu z dzikami w otwartym terenie, w żadnym wypadku nie wolno się do nich zbliżać! Należy zachowywać się na tyle głośno, aby zwierzę mogło nas wcześnie zauważyć (z natury dzik nie zaatakuje człowieka, jeżeli nie zostanie sprowokowany).
 • W przypadku spotkania z dzikiem w terenie zamkniętym, nie należy zwierzęcia łapać, szczuć na niego psa, ani zapędzać do miejsc, z których nie ma drogi ucieczki
 • W celu przepłoszenia dzika, należy klaskać lub wykonywać szybkie ruchy rękami w miejscu. W żadnym wypadku dzika nie wolno gonić;
 • Nie wolno szczuć dzików psami; psy wyprowadzane winny być na smyczy.
 • Szczególnie po zmroku należy unikać zarośli oraz łąk zlokalizowanych poza obszarem zabudowanym.
 • Dzieci nie powinny samotnie przebywać w rejonach, gdzie pojawiają się dziki.
 • Małe dzieci powinny być zawsze pod opieką dorosłych.
 • Dzik, który sprawia wrażenie oswojonego, nadal pozostaje niebezpiecznym zwierzęciem. Nie wolno więc do niego podchodzić, drażnić, głaskać, karmić.
 • Nie wolno dokarmiać dzików!
 • Śmietniki przy posesjach należy zamykać, nie należy zostawiać worków ze śmieciami obok pojemników na śmieci.
 • W sytuacji, gdy dziki pojawią się w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych należy niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy (tel. nrtel. 76 72 21 392; 76 86 22 021) lub Straż Miejską (tel. 986)
Zobacz również:  Lubin: Był poszukiwany dwoma listami gończymi. Mimo to kradł dalej
Oswojone dziki nadal są bardzo groźne dla człowieka. /Fot. Piotr Krzyżanowski

WIĘCEJ WIADOMOŚCI

OSTATNIE WIADOMOŚCI

400x750px3