Ładowanie

Legnica: Rozpoczęły się prace związane z przebudową pl. Słowiańskiego

12 lipca, 2023

Trwa przebudowa pl. Słowińskiego. /Fot. UM Legnicy

W poniedziałek rozpoczęły się prace na skrzyżowaniu ul. Wjazdowej z nową jezdnią w sąsiedztwie urzędu miasta. W tym miejscu powstaje tzw. skrzyżowanie wyniesione.

W związku z tymi pracami wprowadzona została czasowa organizacja ruchu. Zamknięty został odcinek ul. Wjazdowej od drogi dojazdowej wzdłuż siedziby starostwa powiatowego do budynku Urzędu Miasta Legnicy.

Prace dotyczą przebudowy placu Słowiańskiego. W tym miejscu powstaje tzw. skrzyżowanie wyniesione. Jego nawierzchnia będzie z kostki granitowej. W dalszej kolejności położona zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa na ul Wjazdowej. Obecnie główne prace drogowe koncentrują się na wyłączonej z ruchu jezdni południowej i samym placu. Zbudowana została m.in. m.in. nowa zatoka  autobusowa, położona kostka i płyty na chodniku i ścieżce rowerowej, podbudowa na jezdni i krawężniki. Przed urzędem miasta położono także kamienną nawierzchnię, doprowadzono  nową jezdnie do ul Wjazdowej. Zbudowano rondo. Trwają zaawansowane prace w przejściu podziemnym.

Plac Słowiański jest jednym z najważniejszych miejsc w Legnicy. Jego rewitalizacja i zagospodarowanie wraz z rozbudową ulic przyległych obejmie, budowę ronda, przebudowę dwóch przystanków, czy też miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W ramach inwestycji powstanie węzeł przesiadkowy komunikacji miejskiej i międzygminnej. Zbudowane zostaną ścieżki rowerowe, zmodernizowane nawierzchnie ciągów pieszych, przebudowane przejście podziemne wraz z budową wind, a także nowe oświetlenie, mała architektura, zieleń.

Planowany termin zakończenia prac na tym odcinku w połowie sierpnia.

Tagi