13.7 C
Wrocław
czwartek, 30 marca, 2023

Legnica: Strategia rozwoju miasta Legnica 2030. Sprawdź co udało się już zrealizować?

WARTO PRZECZYTAĆ

Zakończył się kolejny etap prac nad projektem „Strategii rozwoju miasta Legnicy 2030 Plus”. Zwieńczeniem były konsultacje społeczne.

Strategia rozwoju miasta. /Fot. UM Legnicy

Uwagi oraz wnioski

Uwagi do dokumentu można było składać w terminie od 1 czerwca do 7 lipca br. w formie elektronicznej, pisemnej i bezpośredniej. Znakomitą okazją do zapoznania się z projektem Strategii było otwarte spotkanie z mieszkańcami, które odbyło się w dniu 7 czerwca br. w Akademii Rycerskiej, podczas którego przybili goście z zaangażowaniem wymieniali się opiniami i spostrzeżeniami na temat przyszłości miasta i oczekiwanych kierunków jego rozwoju.

Zgodnie z wymogami ustawowymi do wyrażenia swojego stanowiska zaproszono sąsiadujące gminy i ich związki oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Projekt Strategii konsultowała również Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego podczas czerwcowego posiedzenia.Wymogi środowiskowe uzgodniono z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym we Wrocławiu.

Wszystkie zgłoszone uwagi zostały szczegółowo przeanalizowane, a z ich wynikami można się zapoznać m.in. w projekcie Strategii uwzględniającym przyjęte wnioski. Dokument zamieszczony jest TUTAJ.

Kolejne prace

Kolejne etapy prac odbywać się będą na poziomie eksperckim i wojewódzkim, a polegać będą na ocenie trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji projektu Strategii, jak również spójności i zgodności jego założeń ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego.

WIĘCEJ WIADOMOŚCI

OSTATNIE WIADOMOŚCI