Ładowanie

Legnica: W poniedziałek Młodzieżowa Rada Miejska zainauguruje swoją działalność

7 czerwca, 2023

Młodzieżowa Rada Miejska. Fot. UM Legnicy

12 czerwca 2023 r. o godzinie 14:00 w sali nr 22 w Młodzieżowym Centrum Kultury przy ul. Mickiewicza 3, sala nr 22 odbędzie się sesja inauguracyjna Młodzieżowej Rady Miejskiej Legnicy.

W Młodzieżowej Radzie Miejskiej Legnicy zasiada 14 młodych radnych Są to uczniowie publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych z Legnicy,  wybrani  16 maja.  

Skład VII Kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej Legnicy:

 • Tymoteusz Dobrołowicz (I Liceum Ogólnokształcące)
 • Natalia Romanowska ( II Liceum Ogólnokształcące)
 • Kamila Kirej (V Liceum Ogólnokształcące)
 • Amelia Rasała (VII Liceum Ogólnokształcące)
 • Mykola Malinov  (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4)
 • Wojciech Rylski (Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych)
 • Marcel Gulewicz (Zespół Szkół Ekonomicznych)
 • Samuel Zań (Zespół Szkół Muzycznych)
 • Stanisław Golec (Zespół Szkół Samochodowych)
 • Janicka Kornelia (Zespół Szkół Budowlanych)
 • Magdalena Łopata (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego)
 • Maksymilian Broński (Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących)
 • Sara Kobylińska (Zespół Placówek Specjalnych) 
 • Maja Wąsowicz (Europejskie Liceum Ogólnokształcące)

Rada reprezentuje młodzież i samorządy uczniowskie w zakresie spraw dotyczących swojego środowiska. 

Proponowany porządek obrad sesji


1. Otwarcie sesji,
2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad,
3. Złożenie ślubowania przez Radnych,
4. Wybór Przewodniczącego Rady,
5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady,
6. Wybór Sekretarza Rady,
7. Podjęcie uchwał w sprawie wyborów do Prezydium Rady,
Komisji Statutowej oraz wyboru Opiekuna Rady,
9. Wolne wnioski,
10.Zamknięcie sesji.

Tagi