6.9 C
Wrocław
czwartek, 30 marca, 2023

Ludzkie szczątki znalezione pod chodnikiem podczas remontu mostów Pomorskich

WARTO PRZECZYTAĆ

Remont mostów Pomorskich zakładał także przebudowę pobliskiej ulicy. To właśnie na niej, pod chodnikiem, wykonawcy odnaleźli ludzkie kości. Archeolodzy dokopali się do jeszcze większej ilości. Ile lat mają i jak się tam znalazły?

Rozbiórka chodnika po stronie wschodniej skrzyżowania ul. Pomorskiej z ul. Cybulskiego miała miejsce 2 lutego zeszłego roku. Prace te przyniosły niesamowite znalezisko. W ziemi, na głębokości 30 – 40 cm, leżały ludzkie szczątki. Powiadomiono policję oraz archeologów.

Niecodzienne odkrycie

Archeolodzy podczas poszukiwań odkryli jeszcze więcej kości. Niektóre z nich były ludzkie, a inne zwierzęce. Nie znaleziono żadnych przedmiotów.

Przekazaliśmy je antropologowi, który przeprowadził ich szczegółową analizę. Wykazała ona, że mieliśmy do czynienia z trzema osobami, w każdym przypadku płci męskiej. Szczątki nie miały zachowanego układu anatomicznego, były przemieszczone i uszkodzone, być może na skutek innych, wcześniejszych prac ziemnych. Co ciekawe były przemieszane z kilkoma kośćmi zwierzęcymi: świńskimi i bydlęcymi — informuje Robert Szwed, właściciel pracowni archeologicznej Delfa z Wrocławia.

Jak stare są kości i jak znalazły się przy mostach Pomorskich?

Szczątki przejął Uniwersytet Medyczny, by wykorzystać je do celów naukowych. Ich stan nie pozwala na dokładną identyfikację, jednak zdaniem archeologów, prawdopodobnie pochodzą z czasów drugiej wojny światowej. Na miejscu odkrycia nie znaleziono grobu, co jest wskazówką ku temu, że mogły zostać przeniesione na Pomorską z innego miejsca.

Przypominamy, że remont mostów Pomorskich dobiega końca. Otwarcie nastąpi w pierwszej połowie lutego 2023 roku.

WIĘCEJ WIADOMOŚCI

OSTATNIE WIADOMOŚCI