Ładowanie

Prof. Marcin Stępień

Marcin Stępień z Uniwersytetu Wrocławskiego laureatem prestiżowej nagrody

10 listopada, 2023

Prof. Marcin Stępień fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska

Prof. Marcin Stępień, kierownik Zakładu Chemii Organicznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymał Nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 2023. Wyróżnienie jest przyznawane za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe.

Marcin Stępień ukończył studia chemiczne na Uniwersytecie Wrocławskim, a następnie obronił doktorat i rozprawę habilitacyjną. W 2017 uzyskał tytuł profesora. Jest autorem lub współautorem ponad 90 publikacji. Współpracuje także z badaczami z różnych stron świata m.in. z Hiszpanii, Niemiec, Indii, Korei, Chin czy USA. Na uczelni kieruje Zakładem Chemii Organicznej i Zespołem Syntezy Organicznej, a także piastuje stanowisko przewodniczącego Rady Dyscypliny Naukowej.

Ważne odkrycie w dziedzinie chemii

Prof. Stępień został nagrodzony za zaprojektowanie i otrzymanie nowych związków aromatycznych o unikatowej strukturze i właściwościach. Jego odkrycie może w przyszłości zostać zastosowane m.in. w urządzeniach LED i fotowoltaice oraz w diagnostyce medycznej i fototerapii.

– Prof. Marcin Stępień jest uznanym w środowisku międzynarodowym autorytetem, kształtującym dziedzinę badań nad związkami aromatycznymi. Owocem jego prac, prowadzonych na pograniczu syntezy organicznej, fizycznej chemii organicznej i chemii teoretycznej było zaprojektowanie, a następnie synteza nowych cząsteczek aromatycznych i antyaromatycznych o unikalnej budowie i o niezwykłych, często trójwymiarowych kształtach – informuje Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.

Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest przyznawana naukowcom za wybitne osiągnięcia naukowe, które otwierają nowe perspektywy poznawcze. Wysokość nagrody wynosi 200 tys. zł.

Tagi