7.7 C
Wrocław
środa, 22 marca, 2023

Maślice zyskają ochronę przeciwpowodziową. Podpisano umowę na modernizację ulicy Ślęzoujście

WARTO PRZECZYTAĆ

4 lipca  podpisano umowę na przebudowę wału przeciwpowodziowego i modernizację ulicy Ślęzoujście. Inwestycja zakłada wiele pozytywnych zmian dla mieszkańców Wrocławia. Co więcej, zostanie zrealizowana z zachowaniem elementów historycznych, a także w trosce o środowisko naturalne na tym obszarze.

W siedzibie Rady Osiedla Maślice podpisano umowę na przebudowę wału przeciwpowodziowego. Fot. ZDIUM

Ulica Ślęzoujście stanowi najsłabszy element w ochronie przed powodzią we Wrocławiu. Rozpoczęcie inwestycji na przebudowę wału przeciwpowodziowego rozwiąże jednak problem, na jaki byli narażeni mieszkańcy Maślic i Pracz Odrzańskich. Celem tego przedsięwzięcia będzie uzupełnienie prac, które zostały już wykonane w ramach modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego.

Przebieg spotkania 

4 lipca Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu podpisał umowę z firmą STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. na przebudowę wału przeciwpowodziowego. Jej celem jest modernizacja ulicy Ślęzoujście oraz zapewnienie ochrony mieszkańcom osiedli Maślice i Pracze Odrzańskie przed ewentualną powodzią. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele PGW Wody Polskie, Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, firmy STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o., Zarządu Dróg Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Zarządu i Rady Osiedla Maślice oraz dr hab. inż. Czesław Szczegielniak.

Podpisanie umowy w 25 rocznicę powodzi tysiąclecia

12 lipca 1997 roku Wrocław nawiedziła powódź, która okazała się być katastrofalna dla mieszkańców miasta. Zalane zostały osiedla: Kowale, Maślice, Książe Małe, Książe Wielkie, Rakowiec, Widawa, Pracze Odrzańskie i Kozanów. Śmierć poniosły 54 osoby, a ok. 106 tyś. osób ewakuowano z zalanych terenów. Straty materialne oszacowano na około 12 mld zł, a 7 tys. osób straciło swój dobytek.

Przebudowa wału jest konieczna, bo w przypadku awarii, woda objęłaby obszar ok. 6 km kw. i wpłynęła na życie 30 tys. wrocławian. Wartość strat powodziowych jest szacowana na blisko 200 milionów złotych.

Prawdopodobieństwo przerwania tego odcinka w czasie kolejnej powodzi jest bardzo wysokie. Wówczas w krótkim czasie zostanie zatopiony obszar od AOW po linię kolejowa i obwałowania Odry oraz Bystrzycy – informuje Grażyna Lange, przewodnicząca Rady Osiedla Maślice.

Zobacz również:  Głogów: Akcja promocyjna Centrum Rehabilitacji Chrobry Głogów

Znaczenie inwestycji dla mieszkańców

Dzięki inwestycji ul. Ślęzoujście zyska m.in. nową nawierzchnię, chodnik dla pieszych oraz oświetlenie. Zostaną zamontowane progi zwalniające oraz będzie funkcjonowało ograniczenie prędkości do 30 km/h. W ramach Odrzańskiej Trasy Rowerowej zostanie również udostępniona ścieżka rowerzystom, a droga zostanie poszerzona do 5 metrów.

To bardzo ważna inwestycja, ponieważ wał przeciwpowodziowy w tym miejscu jest najsłabszym elementem całego wrocławskiego węzła i obecnie nie zabezpiecza wystarczająco Maślic i Praczy Odrzańskich przed powodzią – sygnalizuje Tomasz Staruchowicz, dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu. – Pamiętajmy, że obecny wał został wybudowany w 1903 r., jest wyeksploatowany i nie posiada odpowiedniej szczelności. Dlatego niezbędna jest kompleksowa przebudowa – dodaje.

Projekt stworzony w trosce o przyrodę oraz historię

Prace wokół ul. Ślęzoujście zostaną przeprowadzone w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu wpływały na środowisko naturalne. Zaplanowano ochronę ptaków, poprzez wprowadzenie okresu ochronnego w trakcie lęgów oraz specjalne wygrodzenia dla płazów. W trakcie trwania projektu zostaną również posadzone 273 drzewa i ponad 7 tysięcy sztuk krzewów. Dodatkowo inwestycja zakłada zasianie 6 tys. metrów kwadratowych trawników.

Pomysłodawcom inwestycji zależy również na zachowaniu elementów historycznych, dlatego przewiduje się wykorzystanie kostki kamiennej oraz odzyskanie elementów historycznych, jakimi są słupki kamienne oraz wkomponowanie ich w obszary niekolizyjne.

Koszt inwestycji

We wrześniu 2021 inwestycja została włączona do Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW). Dzięki temu zostanie częściowo sfinansowana środków Skarbu Państwa (30%). Całościowy koszt inwestycji szacuje się na 12,6 mln złotych, z czego 8 mln sfinansuje Gmina Wrocław.

WIĘCEJ WIADOMOŚCI

OSTATNIE WIADOMOŚCI