Ładowanie

Mieszkańcy Krzyków ostro sprzeciwiają się inwestycji deweloperskiej na terenie niezabudowanym u zbiegu ulic Krzyckiej i Letniej. W zabytkowej dzielnicy inwestor chciał postawić budynek mieszkalny oraz biurowiec. Urząd Miejski Wrocławia odmówił wydania warunków zabudowy dla tego terenu.

Miasto odrzuciło wniosek dewelopera ws. warunków zabudowy dla działki przy Krzyckiej/Letniej

26 lipca, 2023

Mieszkańcy Krzyków ostro sprzeciwiają się inwestycji deweloperskiej na terenie niezabudowanym u zbiegu ulic Krzyckiej i Letniej. W zabytkowej dzielnicy inwestor chciał postawić budynek mieszkalny oraz biurowiec. Urząd Miejski Wrocławia odmówił wydania warunków zabudowy dla tego terenu. Teren u zbiegu ulic Krzyckiej i Letniej, źródło: Google Maps

Mieszkańcy Krzyków ostro sprzeciwiają się inwestycji deweloperskiej na terenie niezabudowanym u zbiegu ulic Krzyckiej i Letniej. W zabytkowej dzielnicy inwestor chciał postawić budynek mieszkalny oraz biurowiec. Urząd Miejski Wrocławia odmówił wydania warunków zabudowy dla tego terenu.

Działka przy ul. Krzyckiej i Letniej nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, dlatego zgodnie z obowiązującym prawem należy zwrócić się do urzędu o przyznanie warunków zabudowy. One z kolei zostały wydane dla tego terenu w 2014 roku. Maksymalna szerokość elewacji może mieć 15 m (od strony Letniej) oraz 23 m (od Krzyckiej), a maksymalna wysokość budynków do 10,5 m (do gzymsu) i dach płaski.

NIE POLUBIŁEŚ NAS NA FACEBOOKU? ZMIEŃ TO I KLIKNIJ TUTAJ!

Plany inwestora i decyzja Urzędu Miejskiego

Na rogu ulic Krzyckiej i Letniej w pobliżu zabytkowego cmentarza deweloper planował wybudować trzykondygnacyjny budynek mieszkalny oraz dwukondygnacyjny ekobiurowiec. Pomysł spotkał się z niezadowoleniem i sprzeciwem ze strony okolicznych mieszkańców. W marcu 2021 roku do Urzędu Miejskiego wpłynął wniosek o wydanie nowych warunków zabudowy dla tego terenu. 21 lipca br. Wydział Planowania Przestrzennego UM we Wrocławiu odmówił ich wydania.

Po wnikliwej analizie uważamy, że istnieje niebezpieczeństwo, że zaproponowana koncepcja może stanowić naruszenia przepisów odrębnych. Inwestor przedstawił bowiem swoje zamierzenie w ten sposób, że – o ile zabudowa od ulicy miałaby mieć funkcję mieszkalno-usługową – to budynki wyłącznie usługowe miałyby stanowić dopiero drugą linię zabudowy. Ponadto, według nowej koncepcji budynek mieszkalno – usługowy miałby częściowo wchodzić już w strefę 50 m od granicy działki, na której znajduje się cmentarz. Dlatego udzieliliśmy odpowiedzi odmownej na wydanie takich warunków zabudowy – tłumaczy Przemysław Matyja, dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu.

Po otrzymaniu odmownej decyzji od Urzędu Miasta ws. wydania nowych warunków zabudowy dla działki przy skrzyżowaniu ulic Krzyckiej i Letniej, podmiot może odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Warto jednak pamiętać, że obowiązujące warunki zabudowy wydane w 2014 roku nie oznaczają jeszcze wydania pozwolenia na budowę.   

Mediacje z mieszkańcami

Mieszkańcy Krzyków wraz z inwestorem zainteresowanym zabudową działki uczestniczyli  w mediacjach, które prowadziła Fundacja Dom Pokoju. W spotkaniu wziął udział Krzysztof Ziental z Wydziału Partycypacji Społecznej UM Wrocławia.

Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Dojście do porozumienia w zakresie rozwoju lokalnego to kluczowa sprawa w tego typu procesach. Dlatego urzędnicy zalecali mediacje w tej sprawie i nadal, pomimo sporu, zachęcają strony do uzgodnienia satysfakcjonującego rozwiązania – poinformował Krzysztof Ziental.

– Jesteśmy w procesie tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru. To długi proces, jednak uchwalenie planów, po wcześniejszym opiniowaniu ich przez mieszkańców, zamyka w przyszłości drogę do realizacji jakichkolwiek inwestycji na podstawie warunków zabudowy – mówił Przemysław Matyja.

Zobacz też: Ołbińskie wnętrze na przeciw Parku Tołpy zostanie wyremontowane

Tagi