Ładowanie

W poniedziałek, 31 lipca odbyło się zebranie wspólnoty mieszkaniowej wrocławskiego Trzonolinowca.

Mieszkańcy Trzonolinowca spotkali się z zarządcą budynku. Co ustalono?

admin 1 sierpnia, 2023

W poniedziałek, 31 lipca odbyło się zebranie wspólnoty mieszkaniowej wrocławskiego Trzonolinowca. Spotkanie mieszkańców Trzonolinowca z zarządcą, fot. Tomasz Hołod

W poniedziałek, 31 lipca odbyło się zebranie wspólnoty mieszkaniowej wrocławskiego Trzonolinowca. Mieszkańcy chcieli wiedzieć m.in. czy są bezpieczni w budynku oraz kto wykonana wymaganą ekspertyzę.  

Spotkanie mieszkańców Trzonolinowca z zarządcą, fot. Tomasz Hołod

25 lipca zarządca Trzonolinowca poinformował mieszkańców o fatalnym stanie technicznym budynku przy ul. Kościuszki 72 we Wrocławiu. Spółka „Zarządca” powołując się na ekspertyzę wykonaną na zlecenie wspólnoty mieszkaniowej, zaleciła ewakuację oraz zabezpieczenie terenu. Budynek w znacznym stopniu znajduje się w rękach prywatnych. Gmina Wrocław jest właścicielem jedynie 11 spośród 44 mieszczących się tam lokali.

28 lipca Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  skierował do zarządcy pismo, w którym uzasadnił, że „przekazane mu opracowanie nie jest ekspertyzą, której wykonanie zostało mu wcześniej nakazane”. Kontrola będzie musiała zostać wykonana jeszcze raz. Tym razem ma ona uwzględniać wykaz nieprawidłowości oraz sposoby ich usunięcia.

Zobacz też: Ewakuacja Trzonolinowca wstrzymana. Konieczna będzie szczegółowa kontrola

Kwestie poruszone podczas zebrania

Mieszkańcy Trzonolinowca tłumnie stawili się na zebraniu. Wspólnie z zarządcą zgodzili się, że wcześniejsza ekspertyza była niekompletna i na razie ewakuacja budynku nie jest niezbędna. Uznali również, że budynek należy wpisać do dolnośląskiego rejestru zabytków, ponieważ dzięki temu będzie mógł uzyskać dotację na remont. Pomoc w próbie uzyskania wpisu zaproponował dyrektor Muzeum Architektury Michał Duda, który był obecny na spotkaniu.

Ponadto przyznano, że właściwą ekspertyzę będą musieli wykonać doświadczeni specjaliści. Będzie to wyzwanie dla fachowców, ponieważ część dokumentacji dotyczącej budowy Trzonolinowca i jego remontu przeprowadzonego w połowie lat siedemdziesiątych uległa zniszczeniu podczas powodzi w 1997 roku. Mieszkańcy poprosili zarządcę o udostępnienie im dokumentów m.in. dotyczących kontroli przeprowadzonych w Trzonolinowcu w 2014 i 2019 roku oraz korespondencji prowadzonej z PINB. 

Pytania do zarządcy

Zarządca Trzonolinowca otrzymał od mieszkańców wiele pytań. Poinformował zgromadzonych, że zebranie mogło się odbyć dopiero po tygodniu od przekazania wiadomości o stanie budynku, ponieważ takie obowiązują przepisy. Ewakuacja została zalecona ze względów bezpieczeństwa.

CZYTAJ WIĘCEJ:  W piątek jeździmy autobusami i tramwajami po Wrocławiu bez biletu!

Działaliśmy pod wpływem emocji, ale wchodziło w grę zagrożenie zdrowia i życia mieszkańców – powiedział Zarządca.  

Prezes spółki przekazał również, że firma wykonująca wcześniejszą ekspertyzę została wyłoniona w drodze przetargu. „Złożono nam tylko dwie oferty, wybraliśmy tańszą” – wyjaśnił Zarządca.

Kolejną ekspertyzę stanu technicznego budynku mogą wykonać m.in. eksperci z Politechniki. Póki co nie wiadomo jeszcze, jaki będzie koszt tych prac.

Mieszkańcy chcieli również wiedzieć, dlaczego budynek znajduje się w złym stanie technicznym oraz czy wcześniej coś wskazywało, że Trzonolinowiec wymaga naprawy. 

Budynek poddawany był regularnym przeglądom zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Żaden z przeglądów pięcioletnich czy rocznych nie wskazywał na zagrożenie dla życia lub zdrowia, a wszelkie zalecenia remontowe wykonywane były na bieżąco – czytamy w oświadczeniu Spółki „Zarządca”.

NIE POLUBIŁEŚ NAS NA FACEBOOKU? ZMIEŃ TO I KLIKNIJ TUTAJ!

Tagi