7.7 C
Wrocław
środa, 22 marca, 2023

Można składać wniosek o dodatek węglowy. Sprawdź jak i gdzie to zrobić?

WARTO PRZECZYTAĆ

Dodatek węglowy to nic innego jak bezzwrotne wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych, aby wspomóc je w zakupie węgla. Aby złożyć wniosek, należy jednak spełniać odpowiednie wymogi.

Dodatek węglowy w wysokości 3000 zł przysługuje jednorazowo na gospodarstwo domowe. We wniosku o wypłatę dodatku węglowego nie trzeba wykazywać dochodów swoich i innych członków rodziny. Co ważne – wniosek o dodatek węglowy powinna złożyć jedna osoba z danego gospodarstwa domowego.
Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy  spełnione są łącznie dwa warunki:

– głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi (przez paliwo stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego)
– główne źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski o dodatek węglowy we Wrocławiu obsługuje MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ. Termin na składanie wniosków upływa 30 listopada 2022 r. Dodatek zostanie wypłacony w terminie – do miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Wniosek o wypłatę dodatku można złożyć na piśmie, pocztą lub drogą elektroniczną, czyli przez system ePUAP.  

Dodatkowo – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej utworzył 12 specjalnych punktów, w których można składać wnioski.  Czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.00:
1)        ul. Hubska 30/32, Biuro Obsługi Klienta (parter)
2)        ul. Strzegomska 6, główna siedziba MOPS
3)        ul. Braniborska 6/8, Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 1
4)        ul. Średzka 42, Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 2
5)        ul. Nowowiejska 102, Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 3
6)        ul. Oficerska 9A, Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 4
7)        ul. Kniaziewicza 29, Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 5
8)        ul. Kamieńskiego 190, Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 6
9)        ul. Żeromskiego 79, Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 6
10)         Plac Św. Macieja 4, Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 7
11)         Plac Św. Macieja 19/20, Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 7
12)         ul. Zachodnia 3, Zespół ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców

W formularzu należy podać imię, nazwisko, PESEL, dane dokumentu potwierdzającego tożsamość i dane gospodarstwa domowego oraz numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazany dodatek węglowy.

WIĘCEJ WIADOMOŚCI

OSTATNIE WIADOMOŚCI