„Nauka przez komiks” – projekt rozwija umiejętności artystyczne i społeczne dzieci i młodzieży

0
53

“Nauka przez komiks” to jeden z projektów realizowanych przez Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka w celu umożliwienia dostępu do różnych form kultury dzieciom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Poprzez warsztaty artystyczne i inne formy nauki powstają projekty, które w kreatywny sposób mają łączyć obszar sztuki z istotnymi kwestiami społecznymi. Do projektu został zaproszony Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kłodzku.

Młodzież z Ośrodka Socjoterapii w Kłodzku, fot. Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka

Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka jest organizacją, która od 25 lat zajmuje się działalnością na rzecz rozwijania kompetencji z obszaru kultury i sztuki, przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży. Wiele inicjatyw ma charakter społeczny, mający na celu wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem kulturowym. Misja Centrum opiera się na jak tworzeniu szans na dostęp do kultury dzieciom z różnych środowisk, wspieraniu rozwoju osobowości i kreatywności, a także łączeniu świata sztuki z kształceniem i promocją kompetencji i wartości społecznych.

Warsztaty społeczno – artystyczne dla nastolatków

Aktualnie fundacja realizuje projekt “Nauka przez komiks”, który obejmuje warsztaty społeczno-artystyczne dla nastolatków z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapeutycznego w Kłodzku. Uczestnicy, zapoznając się z procesem powstawania komiksu, jednocześnie poruszają różnego rodzaju zagadnienia istotne ze społecznego punktu widzenia, jak rodzima i lokalna historia, kultura i społeczeństwo, ekologia, relacje międzyludzkie. Tym samym, łącząc rozwój kompetencji twórczych i społecznych, wzmacniają w sobie poczucie bycia wartościowym i pełnoprawnym członkiem społeczeństwa.

Pierwszy etap projektu obejmował warsztaty organizowane w siedzibie ośrodka w Kłodzku. Objął cykl spotkań, które odbyły się między majem a październikiem 2022 roku. Miał on na celu zapoznanie grupy z tematyką komiksu, przybliżenie kwestii teoretycznych, wypracowanie wstępnych założeń kreatywnych dotyczących projektów oraz integrację grupy.

Drugi etap miał miejsce 23 listopada w siedzibie Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka. Uczestnikami ponownie była grupa dzieci i młodzieży z ośrodka w Kłodzku. Podczas wizyty brali oni udział nie tylko w warsztatach, gdzie tworzyli własne prace, ale także mieli okazję zwiedzić wrocławskie instytucje kultury: Muzeum Pana Tadeusza i Mediatekę. Wysłuchali między innymi prelekcji, a także wzięli udział w sesji z wykorzystaniem aparatury VR. Wiele ze zrealizowanych w tym dniu aktywności było dla nich nowością, dzięki którym rozwinęli swoje kompetencje, zarówno kulturalne, jak i społeczne. Takie doświadczenie z pewnością może wpływnąć na większa otwartośc na kolejne działania na podobnym polu.

Zobacz również:  Nowy skrzydłowy Śląska Wrocław!

Projekt spotkał się z ciepłym przyjęciem ze strony uczestników

Uczestnicy chętnie wskazują na korzyści, jakie wynieśli z uczestnictwa w projekcie. Zwracając uwagę zarówno na nowe umiejętności plastyczne, ale także takie kwestie jak doskonalenie pracy w grupie. Zwracają uwagę na bardzo dobrą atmosferę podczas warsztatów oraz mają nadzieję na uczestnictwo w podobnych zajęciach w przyszłości.

Plusy projektu dostrzegają nie tylko jego uczestnicy. Jedna z prowadzących, Joanna Grzelczyk, twierdzi, że z każdymi kolejnymi warsztatami obserwowała rozwijającą się współpracę w obrębie grupy, otwartość względem działania i pracy zespołowej, coraz ciekawsze pomysły na realizację inicjatyw. Według niej “język komiksu stanowił łącznik dla poszczególnych tematów zajęć, natomiast efektem naszych działań są przede wszystkim związane relacje  – zarówno ze sztuką, jak i te codzienne – międzyludzkie.”

Projekt został przeprowadzony w bardzo ciekawy i dostosowany do możliwości naszych wychowanków sposób. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach, uczyły się nowych rzeczy, poznały coś, co do tej pory było im nieznane. Rozwijały swoją kreatywność, mogły rozwinąć umiejętności plastyczne oraz pracy zespołowej.  W przyszłości jesteśmy otwarci na podobne inicjatywy tego typu. – informowała Monika Noga-Nowak, wychowawczyni z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kłodzku.

Jestem zachwycona możliwością uczestnictwa i obserwacji projektu. Ukazywanie, budowanie historii poprzez komiks okazało się być nowym i bardzo twórczym przeżyciem dla młodzieży. Uważam projekt za trafiony przemyślany i potrzebny. Dziękuję, że mogłam uczestniczyć w tym doświadczeniu. Jestem pewna, że dzieci, z którymi pracuję na pewno na długo zapamiętają tę przygodę. – mówiła Agnieszka Boczkowska, wychowawczyni z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kłodzku.

Podsumowując projekt Małgorzata Strońska – prezes Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka – uważa, że takie warsztaty są dla młodych ludzi nie tylko okazją do zdobycia wiedzy w atrakcyjny sposób, ale też chwilą radości zatrzymania się przy aktywności, która wyzwala spontaniczność i kreatywność i pozwala na byciu bliżej siebie. W opiniach młodzieży zauważyła pozytywne nastawienie, co do przebiegu całego wydarzenia oraz chęć do udziału w podobnych wydarzeniach w przyszłości.

Zobacz również:  Prokuratura Okręgowa będzie jeszcze piękniejsza. Miasto planuje montaż oświetlenia

Projekt zakończy się wystawą zrealizowanych na warsztatach prac uczestników w formie online – pod koniec 2022 r.

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury i wkładu własnego Fundacji Centrum Twórczości Dziecka, który zebrano dzięki zbiórce na portalu zrzutka.pl.

Zobacz galerię:

fot. Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka