-3.6 C
Wrocław
poniedziałek, 6 lutego, 2023

Nowy rok szkolny pełen nowości – szykują się zmiany dla uczniów

WARTO PRZECZYTAĆ

W roku szkolnym 2022/2023 pojawi się nowy przedmiot – Historia i teraźniejszość. Zmiany czekają też przyszłych maturzystów, bo od 2023 roku egzamin maturalny zostanie przeprowadzony w odmienionej formie. Co jeszcze pojawi się w programie szkolnym?

Nowe przedmioty

Historia i teraźniejszość zamiast WOS-u

Od września uczniowie liceów, techników, i szkół branżowych zamiast Wiedzy o Społeczeństwie będą uczyć się o Historii i teraźniejszości. Program będzie dotyczyć wydarzeń z lat od 1945 do 2015. Znajdą się w nim informacje m.in. o katastrofie smoleńskiej. Uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w ubiegłych rocznikach nie będą objęci tą zmianą.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Od nowego roku zmienia się program EDB. Oprócz zasad pierwszej pomocy, uczniowie dowiedzą się jak zachować się w sytuacji wystąpienia zagrożenia z użyciem broni konwencjonalnej. Poznają niezbędne informacje o nauce strzelania oraz o sposobach radzenia sobie w zagrożeniach wywołanych przez działania wojenne.

Biznes i zarządzanie

Od 1 września 2023 roku do programu ma wejść przedmiot, który zastąpi Podstawy przedsiębiorczości.

– Wprowadzenie możliwości kształcenia w zakresie przedsiębiorczości i biznesu na poziomie rozszerzonym pozwoli na to, aby w ramach nowego przedmiotu, obok zagadnień takich jak finanse osobiste, rynek pracy czy system gospodarczy, które są już obecne w podstawie programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, pojawiły się także dodatkowe treści. Szczególny nacisk w ramach BiZ będzie położony na pracę w grupach, analizowanie praktycznych przykładów doświadczeń polskich i zagranicznych przedsiębiorców oraz rozwijanie kompetencji liderskich – można przeczytać na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Zwolnienia z wychowania fizycznego

Zmiany obejmą też lekcje WF-u. Od 1 września 2022 roku dłuższe zwolnienia z wychowania fizycznego będą dopuszczane, jeśli zostaną wystawione przez lekarza specjalistę, a nie jak do tej pory lekarza rodzinnego lub rodzica. 

Zmiany w egzaminach

Nowa matura

Jakie zmiany pojawią się w egzaminie maturalnym?

  • Program z języka polskiego będzie bardziej rozbudowany, a egzamin będzie składał się z trzech części: język polski w użyciu, test historycznoliteracki i wypracowanie.
  • Matura ustna z polskiego będzie składać się z dwóch zadań, które będą sprawdzać znajomość lektur obowiązkowych oraz treści związanych z literaturą, sztuką bądź językiem. Druga część zadania będzie omawiana na przykładzie dołączonego materiału.
  • Na teście z matematyki będzie więcej zadań otwartych.
  • Egzaminy z języków nowożytnych będą pisane na poziomie B1 (znajomość środków językowych w wypowiedziach pisemnych) oraz na poziomie B1+ ( umiejętność rozumienia ze słuchu).
  • Na napisanie matury z języka polskiego uczniowie będą mieć 240 minut, a z matematyki 180 min. 
Zobacz również:  Most Piaskowy przejdzie renowację. Miasto czeka na oferty projektu

Egzamin ósmoklasisty

Zmieni się termin egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie przystąpią do niego od następnego roku w maju.

Nowe stanowisko

Od 1 września w szkołach i przedszkolach będą zatrudniani pedagodzy specjalni.

– Projekt nowelizacji rozporządzenia zmienia również wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli przedszkoli, szkół i oddziałów specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych. Ta grupa nauczycieli nie będzie zobowiązana do posiadania kwalifikacji w zakresie pedagogiki leczniczej czy terapeutycznej – informuje Ministerstwo Edukacji i Nauki.

WIĘCEJ WIADOMOŚCI

OSTATNIE WIADOMOŚCI