Ładowanie

Prof. dr hab. Czesław Zając Rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego

15 maja, 2024

Czesław Zając fot. Łukasz Giza

We wtorek 14 maja 2024 r. decyzją Kolegium Elektorów prof. dr hab. Czesław Zając został wybrany na Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kadencję 2024-2028. W wyborach głosy oddało stu elektorów. Prof. dr hab. Czesław Zając wygrał w pierwszej turze głosowania.

Rektor-elekt następująco określa cele, jakie stawia przed sobą w nadchodzącej kadencji:

Z pełnym przekonaniem i odpowiedzialnością podjąłem decyzję o kandydowaniu w wyborach rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kadencję 2024-2028. Przed naszą Uczelnią stoi wiele wyzwań rozwojowych, zagrożeń i związanych z nimi ryzyk, ale przede wszystkim szans i wynikających z nich możliwości występujących już dziś i w najbliższej przyszłości, a których nie można zaprzepaścić. Mam świadomość ogromu pracy, obowiązków oraz wyzwań, które niesie ze sobą pełnienie tej zaszczytnej funkcji. Chciałbym stworzyć korzystne warunki pracy oraz pozytywny klimat organizacyjny – tak, by Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu był przyjaznym miejscem pracy i studiowania. Konieczne zmiany zamierzam wprowadzać ewolucyjnie, nie w sposób rewolucyjny, na drodze poszukiwania rozsądnych kompromisów, dialogu, budowania konsensusu oraz respektowania zasad zrównoważonego rozwoju – przekonuje Zając.

Prof. dr hab. Czesław Zając jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Kierownikiem Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa, od 2019 r. pełni funkcję Dziekana Szkoły Doktorskiej UEW. W latach 2016-2018 Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych. Od 2019 roku Członek Rady Dyscypliny Naukowej Nauk o Zarządzaniu i Jakości na macierzystej Uczelni. Od 2020 roku Członek Komitetu Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. 

Ponadto nowy Rektor jest autorem ponad 160 publikacji, w tym kilku monografii. Wypromował ośmiu doktorów oraz blisko tysiąc magistrów i licencjatów. Doświadczenie zawodowe obejmuje również siedmioletnie pełnienie funkcji menedżera ds. personalnych w funkcjonujących w Polsce dużych międzynarodowych instytucjach finansowych. 

Źródło: UE we Wrocławiu.

Tagi