Ładowanie

Rewolucja architektoniczna na Wittigowie – Studenci PWr projektują kampus przyszłości

7 listopada, 2023

Fot. PWr

Studenci architektury Politechniki Wrocławskiej przy współpracy z renomowanymi ekspertami, w ramach warsztatów „Wittigowo Campus Life. Designing a Smart Student Hub”, podjęli ambitne zadanie przeprojektowania miasteczka studenckiego na Wittigowie. Pod okiem prof. Keesa Christiaanse’a, znanego urbanisty z KCAP i ETH Zurich, powstały innowacyjne koncepcje, które mogą odmienić oblicze kampusu, dostosowując go do współczesnych wyzwań edukacyjnych i społecznych.

Zarówno infrastruktura mieszkaniowa, jak i przestrzeń publiczna, zostały poddane gruntownej analizie w celu wypracowania rozwiązań, które odpowiadałyby na problemy braku miejsc do spędzania czasu na zewnątrz, niedostatecznej ilości przestrzeni wspólnych, oraz ograniczonych usług gastronomicznych i handlowych. Opracowane projekty wyróżniają się nie tylko funkcjonalnością, ale i śmiałym designem.

„Wittigowo Science City” i „From the basaar to the Agora story” – koncepcje integracji i spotkań

Pierwsza grupa studentów przedstawiła koncepcję „Wittigowo Science City”, przewidującą zagęszczenie zabudowy oraz stworzenie pieszej kładki nad ulicą Wróblewskiego, której celem byłoby połączenie kampusu z Czasoprzestrzenią, tworząc jednocześnie nowe przestrzenie edukacyjne i komercyjne. Druga grupa projektowała z kolei agorę jako serce osiedla, przestrzeń otwartą, która promuje wspólnotowość i interakcje między mieszkańcami. Ich projekt uwzględniał również rozwiązania mające na celu poprawę jakości życia studenckiego, takie jak dodatkowe piętra w akademikach, przestrzenie coworkingowe i miejsca do rekreacji.

„Wittigowo GROWTH” i „Teki Parasite” – zieleń i przestrzeń wspólna

Trzecia grupa studentów, w ramach projektu „Wittigowo GROWTH”, skoncentrowała się na reorganizacji istniejącej przestrzeni mieszkalnej, tworząc nowe obszary wspólne oraz proponując budowę nowego akademika, który stanowiłby bramę wejściową do osiedla. Natomiast grupa czwarta, w projekcie „Teki Parasite”, zaproponowała zintegrowanie zielonych tarasów, stawów i parku skate, stawiając na ekologię i aktywność fizyczną.

Wizje przyszłości i ich potencjalny wpływ

Wszystkie projekty wykazują głębokie zrozumienie potrzeb życia studenckiego oraz aspiracji miasta przyszłości. Dr Wojciech Januszewski, opiekun Studenckiego Koła Naukowego Habitat NOW, podkreśla znaczenie tych projektów jako wkład w przyszłość społeczności akademickiej. Zaproponowane rozwiązania mają szansę nie tylko poprawić jakość życia studentów, ale również stać się inspiracją dla innych ośrodków akademickich na całym świecie.

Wittigowo, które obecnie stanowi zbiór czterech dużych domów studenckich i hotelu asystenta, może dzięki tym projektom stać się wzorem adaptacji miejskiej przestrzeni studenckiej do nowych realiów. Przeobrażenie to ma potencjał stworzenia kampusu, który będzie odzwierciedlał dynamikę i innowacyjność myślenia młodych architektów PWr, będąc jednocześnie odpowiedzią na ewoluujące potrzeby i oczekiwania społeczności akademickiej.

GALERIA

Zdjęcie 1 z 19

Projekt metamorfozy Wittigowa: „Wittigowo Science City”

Tagi