Ładowanie

Inwestor wystąpił o rozbiórkę znajdującego się przy ul. Ofiar Oświęcimskich budynku ZETO. Figuruje on w gminnej ewidencji zabytków, w związku z czym toczy się postępowanie, zmierzające do wpisania go do rejestru zabytków przez konserwatora wojewódzkiego. Miasto stoi na stanowisku, że obiekt ten należy chronić.

Rozbiórka biurowca ZETO. Oświadczenie wydał prezydent Wrocławia

3 sierpnia, 2023

Inwestor wystąpił o rozbiórkę znajdującego się przy ul. Ofiar Oświęcimskich budynku ZETO. Figuruje on w gminnej ewidencji zabytków, w związku z czym toczy się postępowanie, zmierzające do wpisania go do rejestru zabytków przez konserwatora wojewódzkiego. Miasto stoi na stanowisku, że obiekt ten należy chronić. Fot. Marek Księżarek/wroclaw.pl.

Inwestor wystąpił o rozbiórkę znajdującego się przy ul. Ofiar Oświęcimskich budynku ZETO. Figuruje on w gminnej ewidencji zabytków, w związku z czym toczy się postępowanie, zmierzające do wpisania go do rejestru zabytków przez konserwatora wojewódzkiego. Miasto stoi na stanowisku, że obiekt ten należy chronić.

NIE POLUBIŁEŚ NAS NA FACEBOOKU? ZMIEŃ TO I KLIKNIJ TUTAJ!

Oświadczenie w tej sprawie wydał prezydent Wrocławia – Jacek Sutryk. Poniżej przedstawiamy jego treść:

ZETO musi zostać.

Powstały w 1969 roku biurowiec to nie tylko historia modernizmu w naszym mieście, ale także polskiej myśli technicznej, gdy pracownicy ZETO i ELWRO tworzyli pierwsze komputery i budowali zręby informatyki, o których głośnio było na całym świecie. Stąd już ponad dekadę temu przygotowaliśmy tzw. Białą Kartę dla ZETO oraz wpisaliśmy go do gminnej ewidencji zabytków.

Niestety, tych oczywistych przesłanek zdaje się nie dostrzegać inwestor, który złożył kilka dni temu wniosek o pozwolenie na rozbiórkę tego budynku. Dokumenty są analizowane przez Wydział Architektury i Zabytków, ale moją intencją jest niewydawanie takiego pozwolenia.

Zgodnie z przepisami kluczowa jest jednak w tej sprawie decyzja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który w ubiegłym roku wpisał ZETO do rejestru zabytków, co podtrzymał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Procedura nie jest jednak zakończona – inwestor zaskarżył wpis do rejestru zabytków do sądu administracyjnego, a następnie wystąpił o pozwolenie na rozbiórkę. Stąd w najbliższych dniach nakażemy inwestorowi uzupełnienie dokumentacji o odpowiednie zgody DWKZ. Ufam, że wojewódzki konserwator wyda negatywną decyzję w sprawie rozbiórki.

Przyjęty blisko 20 lat temu Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego chronił ZETO „obszarowo”, jednak postanowiłem przygotować uchwałę, która rozpocznie zmianę tego planu, tak, aby wzmocnić te zapisy. Ufam, że Rada Miejska Wrocławia pochyli się nad tymi dokumentami maksymalnie szybko.

ZETO to jeden z najbardziej wartościowych budynków swojej epoki we Wrocławiu i będziemy o niego walczyć, tak jak staramy się zabezpieczyć przyszłość kultowego Trzonolinowca.

Jacek Sutryk

prezydent Wrocławia

Tagi