-4.1 C
Wrocław
niedziela, 5 lutego, 2023

Samorządowcy przekazali do Senatu pakiet ustaw ratunkowych. Co się w nim znajduje?

WARTO PRZECZYTAĆ

W obliczu kryzysu samorządowcy przygotowali tarczę antyinflacyjną, którą chcą przekonać rządzących Polską do zmiany aktualnej polityki. Jeśli pakiet ustaw zostanie odrzucony, to nieuniknione będą podwyżki cen.

Fot. materiały prasowe

Wyższe raty kredytów, horrendalne ceny paliw i żywności, wzrost kosztów prądu i gazu – to nowa, smutna rzeczywistość Polaków. Rząd wprowadził zmiany w podatku PIT, a na domiar złego samorządom zaserwowano drastyczne podwyżki cen energii i paliw, co prowadzi do załamania finansów publicznych. Jeśli nic się nie zmieni w krajowym prawie, nieuniknione będą kolejne podwyżki: biletów komunikacji, opłat za śmieci, mieszkania.

Odbudowa systemu zasilania finansowego JST

W planie Sanacji Finansów Państwa Polskiego znalazły się zapisy dotyczące odbudowy systemu zasilania finansowego JST. Samorządowcom zależy nazrekompensowaniu ubytków spowodowanych zmianami w podatku PIT oraz uzupełnienie luki w finansowaniu oświaty (udziały JST w PIT = 100%):

a) podwyższenie procentowych udziałów JST we wpływach z PIT:

– dla gmin o 38,05 pkt. proc., tj. z 38,34 do 76,39%;

– dla powiatów o 10,17 pkt. proc., tj. z 10,25 do 20,42%;

– dla województw o 1,59 pkt. proc., tj. z 1,60 do 3,19%.

b) wprowadzenie mechanizmu indeksacji części oświatowej subwencji ogólnej, poprzez określenie jej wysokości na 3% PKB,co wystarczyłoby do pełnego sfinansowania zadań oświatowych w każdym z kolejnych lat budżetowych.

Pakiet działań doraźnych – samorządowa tarcza antyinflacyjna

W samorządowej tarczy antyinflacyjnej znalazły się następujące punkty:

1. Obniżenie stawki VAT na usługi transportu publicznego z 8 % do stawki 0 %;

2. Obniżenie stawki VAT na usługi dotyczące gospodarki odpadami z 8 % do stawki 0 %;

3. Sfinansowanie ze środków budżetu państwa wzrostu kosztów funkcjonowania komunikacji publicznej (zeroemisyjnej) w zakresie wzrostu cen energii elektrycznej w związku ze wzrostem cen praw do emisji CO2, które w całości trafiają do Budżet Państwa;

4. Urealnienie kwot referencyjnych na 2022 r. zapisanych w nowelizacji ustawy o dochodach JST – łączne podniesienie ich sumy o 10 mld zł – w istocie chodzi o ochronę środków, które są współwłasnością mieszkańców i służą finansowaniu ich zbiorowych potrzeb (szkoły i przedszkola, tramwaje i autobusy, utrzymanie dróg etc.);

Zobacz również:  Chodnik na ul. Chopina przejdzie przemianę. Kiedy ruszą prace?

5. Zmiana metody podziału subwencji rozwojowej (rekompensującej ubytki dochodów z PIT) na wprost proporcjonalną do utraty dochodów w danym roku budżetowym (tj. wprost proporcjonalną do wysokości udziału danej JST we wpływach z PIT) – pozwoli to na zrekompensowanie samorządom utraty dochodów spowodowanej zmianami w konstrukcji PIT i zmniejszenia się wpływów podatkowych;

6. Zwaloryzowanie kwoty subwencji oświatowej JST na 2022 rok o wskaźnik bieżącej inflacji według odczytu dotyczącego stanu na koniec czerwca 2022 r. tj. o 15,6 % (czyli o ok. 8,3 mld zł) – doprowadziłoby to do zmniejszenia niedoboru środków przekazywanych przez rząd na zabezpieczenie działalności szkół. Waloryzacja wysokości subwencji odpowiadająca poziomowi inflacji nie zapewni wprawdzie pełnego finansowania zadań oświatowych subwencją, pozwoli jednak oddalić groźbę braku pieniędzy na te wydatki;

7.Sfinansowanie ze środków budżetu państwa wzrostu kosztów funkcjonowania ciepłownictwa komunalnego w zakresie wzrostu cen paliw i surowców energetycznych oraz w związku ze wzrostem cen praw do emisji CO2, którego beneficjentem jest Budżet Państwa.

Odrzucenie działań

Jeśli rządzący odrzucą plan Sanacji Finansów Państwa Polskiego to miasto znajdzie się w trudnej sytuacji. W obliczu systematycznego ograniczania dochodów samorządów zabraknie pieniędzy dla mieszkańców. Konieczne będą podwyżki chociażby biletów komunikacji, opłat za śmieci, mieszkania. Samorządowcy przekazali do Senatu gotowe rozwiązania, które w tej kryzysowej sytuacji mogą zmniejszyć obciążenia dla mieszkańców. Teraz ruch należy do rządzących.

WIĘCEJ WIADOMOŚCI

OSTATNIE WIADOMOŚCI