13.7 C
Wrocław
czwartek, 30 marca, 2023

Samorządowy Okrągły Stół w sprawie uchodźców z Ukrainy

WARTO PRZECZYTAĆ

Fot. Mat. pras. UM Wrocław

Ponad 120 ekspertów, samorządowców, działaczy NGO, związkowców, przedstawicieli nauki, świata biznesu i nauki przez dwa dni pracowało nad “białą księgą” rekomendacji zmian prawnych w związku z przybyciem do Polski ponad 3 milionów uchodźców z Ukrainy. 8 i 9 maja we Wrocławiu odbył się Samorządowy Okrągły Stół w tej sprawie.

W niedzielę na Tarczyński Arena Wrocław odbyły się spotkania ekspertów przy stolikach, natomiast w poniedziałek, 9 maja, pod kopułą Hali Stulecia. Tutaj zaproszenie do obrad przy 52-osobowym Samorządowym Okrągłym Stole otrzymało kilkudziesięciu partnerów wydarzenia.

Spotkanie to było transmitowane online.

Vid. Mat. pras. UM Wrocław.

Przemówienie mera Kijowa, Witalija Kliczko

Vid. Mat. pras. UM Wrocław

Dzień 1: Stoliki warsztatowe na stadionie w ośmiu dziedzinach

8 maja partnerzy wydarzenia spotkali się na stadionie Tarczyński Arena, gdzie wstępne rekomendacje opracowywane były w podziale na 8 podstolików tematycznych:

 • Integracja społeczna i działania obywatelskie,
 • Rynek pracy i gospodarka,
 • Mieszkalnictwo,
 • Edukacja i nauka,
 • Finanse i Legislacja,
 • Bezpieczeństwo i cyberbezpieczenstwo,
 • Ochrona zdrowia i pomoc społeczna,
 • Wsparcie Ukrainy.
Vid. Mat. pras. UM Wrocław

W skład każdego podstolika wchodziło kilkunastu ekspertów, samorządowców, przedstawicieli NGO.

Wszyscy rozmówcy stolików podkreślali, jak ważna jest współpraca rządu, samorządu, NGO, również z instytucjami międzynarodowymi.

Potrzebujemy dobrego prawa i pieniędzy, krajowych i zagranicznych, by lepiej radzić sobie z nową sytuacją. Okrągły stół nikogo nie wyróżnia, nie stawia wyżej, nie ma tu uprzywilejowanych. Jest miejscem spotkania równych wobec siebie ludzi, którzy bez uprzedzeń chcą wyrażać swoje zdanie w dobrej wierze, bez intencji atakowania kogokolwiek, a jedynie dla przygotowania najlepszych możliwych rekomendacji, służących całej wspólnocie. mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Fot. Mat. pras. UM Wrocław.

To wielka odpowiedzialność, jaką mamy wobec naszych braci, którzy uciekli do nas z Ukrainy, Białorusi, Afganistanu. Takie miasto jak Wrocław, też zbudowane i odbudowane przez uchodźców po drugiej wojnie światowej wie, jak pracować. Wasze doświadczenie pomaga szukać rozwiązań dla naszych nowych przyjaciół. Wierzę, że mamy przestrzeń do rozmowy ze wszystkimi.mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu.

Stolik: Integracja społeczna i działania obywatelskie

Na Tarczyński Arena Wrocław zaproszeni goście pracowali w 8 podstolikach. Eksperci pracowali online ostatnie dwa tygodnie.

Przy stoliku dotyczącym integracji był m.in. Edwin Bendyk z Fundacji Batorego. 

Te pierwsze emocje do pomagania już opadły, są niezbędne, ale potrzebne są rozwiązania systemowe. Wszystkie stolik są ważne, bo nasz system usług społecznych wymaga korektyEdwin Bendyk, publicysta.

Osoby zgromadzone przy stoliku dotyczącym integracji społecznej i działań obywatelskich skupiły się na omawianiu zadań oraz programów inkluzji społecznej na rzecz i z udziałem uchodźców oraz wykorzystaniu potencjału migracji w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Podkreślana była konieczność działań długofalowych w celu redukcji napięć i konfliktów społecznych.

– Spotykamy się wszyscy, zarówno strona samorządowa, jak i przedstawiciele organizacji pozarządowych i partnerów społecznych, gdyż stoimy przed wspólnym wyzwaniem. Jest to kryzys związany z wojną na Ukrainie. Nie ma możliwości znalezienia odpowiedzi w pojedynkę, musimy zasiąść do jednego stołu i rozmawiać. Poznajemy swoje perspektywy, zasoby, możliwości i doświadczenia, ale także potrzeby. Dzięki temu możemy budować funkcjonujące polityki, które pozwolą stawić czoła sytuacji, z którą się mierzymy – mówiła Karolina Dreszer-Smalec, prezeska Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. – Mam nadzieje, że Samorządowy Okrągły Stół będzie ważnym wkładem w konieczne zmiany. To, że widzimy się w takim gronie i możemy pracować, daje nam duży potencjał, żeby polepszyć polityki państwa, które także przed konfliktem wymagały przedefiniowania – dodała.

Fot. Mat. pras. UM Wrocław

Obszar edukacji obywatelskiej i kreowanie liderów w nowych społecznościach określono jako jeno z wyzwań, przed jakimi stoimy. Dyskutanci podkreślali konieczność wyrównywania szans oraz tworzenia oferty społecznej i kulturalnej dla nowych mieszkańców.

Zobacz również:  Chcesz zamieszkać w TBS-ie? Kończy się marcowy nabór mieszkańców

Stolik: Edukacja i nauka

Stolikiem związanym z edukacją opiekowała się wiceprezydentka Sopotu, Magdalena Czarzyńska-Jachim. W czterech szkołach podstawowych w tym mieście jest już poł tysiąca ukraińskich uczniów. – Przede wszystkim musimy zapewnić wsparcie i integrację nie tylko dzieci, które trafiały do systemu edukacyjnego, ale również tych, które uczą się online i nie są ujęte w polskim systemie.

Uczestnicy stolika rozmawiali nie tylko o tym, jak sprawnie zorganizować opiekę i edukację dla dzieci w naszych szkołach i przedszkolach, ale także jak wspierać osoby uczące się w systemie ukraińskim, czy jak zapewnić odpowiednio wykształconą kadrę pedagogiczną. Poza tym, była mowa także o wsparciu uczelni wyższych dla uchodźców z Ukrainy oraz organizacji doradztwo zawodowego dla ukraińskiej młodzieży.

Nie zabrakło też wątku dotyczącego zapewnienia dzieciom opieki i nauki języka polskiego w czasie letnich ferii. 

To kwestia niezwykle istotna. Rząd do końca maja br. powinien wypracować czytelne zasady organizacji wypoczynku letniego dla uczniów z Ukrainy – mówił Sławomir Broniarz, prezes ZNP. Ten czas wakacji musi zostań maksymalnie wykorzystany, szczególnie na adaptację i naukę języka polskiego. Wszystko po to, by we wrześniu ukraińskim uczniom było łatwiej i bardziej komfortowo w naszych szkołach – dodał.

Fot. mat.pras. UM Wrocław

We wszystkich tematach przewijała się kwestia finansów. W tym, jak i z jakiego budżetu, sfinansować dodatkowe zadania edukacyjne w placówkach oświatowych.

Stolik: Rynek pracy i gospodarka

To ważne, by jak najwięcej osób i jak najszybciej poszło do pracy. W Poznaniu zatrudnienie znalazło trzy tysiące osób z Ukrainy, są w tym np. medycy. Barierą jest język, ale współpracujemy z tłumaczami. Potrzeba jest solidarność, współpraca. My, samorządowcy, zawsze musimy szukać rozwiązań, bo to my jesteśmy rozliczani. – mówił Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak

Podstawowym problemem rynku pracy jest brak znajomości języka polskiego u kandydatów, 85 proc. Ukraińców deklaruje, że tego języka nie zna. Dlatego najważniejszą rekomendacją dla rządu jest jak najszybsze wdrożenie systemowych narzędzi szybkiej nauki języka – mówił podczas obrad stolika poświęconemu rynkowi pracy Sergiusz Kmiecik, przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia.

–  Bardzo ważna jest też kwestia informacji, aby można było docierać do emigrantów na wielu poziomach. Począwszy od Straży Granicznej, po samorządy i agencje pracy. Ta informacja musi być spójna na temat warunków zatrudnienia, wymogów i oczekiwań od kandydatów. To pozwoli z jednej strony uchronić pracowników, a szczególnie w tym momencie kobiety od wyzysku i szarej strefy –  Igor Lisin, Fundacja Ukraina.

Stolik: Zdrowie i pomoc społeczna

– System finansowania NFZ wymaga gruntownej przebudowy. Musimy zwiększyć finansowanie opieki zdrowotnej proporcjonalnie do liczby Ukraińców przebywających w danym regionie – wskazywała Elżbieta Polak, marszałek województwa lubuskiego.

– Jesteśmy przed wielkim wyzwaniem. Musimy określić role i obowiązki istniejących instytucji pozarządowych, stojących na straży wykonywania zawodu lekarza. Pozwoli to nam zapewnić lepszą i bardziej kompleksową opiekę, nie tylko dla uchodźców z Ukrainy, ale też dla polskich obywateli –  podkreślała Sylwia Murawska, wiceprezydent Wałbrzycha.

Stolik: Wsparcie Ukrainy

Podstolik poświęcony finansowaniu i koordynacji działań pomocowych Ukrainie i obywatelom ukraińskim podjął rozmowy na temat wzmocnienia więzi Polska – Ukraina, która pozwoli na znacznie lepszą koordynację wspólnych działań, czerpanie z know-how Polski, która wypracowała sobie już szereg odpowiednich ścieżek.

– Musimy nie tylko skupić się na odbudowie Ukrainy, zachęcając do tego polski samorząd, spółki i biznes, ale także myśleć o pomocy doraźnej, tu i teraz. Powinniśmy zapewnić naszym gościom dostęp do niezbędnej infrastruktury, pomóc im w doskonaleniu języka polskiego i umożliwić wykorzystanie swoich kompetencji. Ważnym aspektem jest także usystematyzowanie finansowania dla polskich samorządów, które już powoli zaczynają borykać się z problemami w związku z przyjęciem fali uchodźców. Potrzebujemy konkretów, odpowiedniej diagnostyki potrzeb i efektywnego sposobu pomocy – mówił prezydent Tarnowa Roman Ciepiela.

Zobacz również:  Zabytki z Wrocławia zachwycają na czeskiej wystawie. Te przedmioty mają ponad 800 lat!

Stolik: Mieszkalnictwo

–  Z badań wynika, że około 30 procent uchodźców z Ukrainy będzie chciało zostać w naszym kraju i do takiej liczby, w kontekście mieszkalnictwa, powinniśmy się przymierzać. Na pewno musimy uelastycznić rynek najmu, zwiększyć prawa właściciela – zauważył Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, uczestnik podstolika poświęconego mieszkalnictwu.

Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry zwracał natomiast uwagę na problem bariery językowej w przypadku relokacji uchodźców poza Polskę: – Nasze miasta partnerskie z Niemiec oferowały pomoc w przyjęciu uchodźców. Ukraińcy woleli jednak zostać w Polsce m.in. z uwagi na problemy językowe, które mieliby za naszą zachodnią granicą – tłumaczył.

Stolik: Finanse i legislacja

Podstolik „Finanse i legislacja” pracował przede wszystkim nad usprawnieniem rozwiązań prawnych sprzyjających pomocy uchodźcom. Eksperci zwracali szczególną uwagę na korekty w specustawie w zakresach dotyczących m.in pobytu, finansowania działań czy rozszerzenia kompetencji samorządów. 

Fot. Mat, pras. UM Wrocław

– W Polsce nie ma obozów dla uchodźców. Sytuacja jest odmienna niż w innych krajach przyjmujących ofiary konfliktów zbrojnych. Polacy przyjmują Ukraińców w domach prywatnych i pomagają im dzięki ogromnemu zaangażowaniu organizacji pozarządowych, dlatego konieczne jest wypracowanie konkretnych, długoterminowych rozwiązań prawnych i finansowych, wspierających zarówno uchodźców, jak i Polaków – nad takimi regulacjami pracujemy – mówi Artur Kozioł, Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka, Koordynator Podstolika Finanse i Legislacja.

Dodatkowo eksperci opracowali rozwiązania prawne w zakresie współpracy na linii Samorząd – Rząd – Organizacje Pozarządowe. Wskazywali także na konieczność pozyskania środków finansowych z UE na pomoc uchodźcom w Polsce.

Stolik: Bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo

Zespół pod stolika poświęconego Bezpieczeństwu i cyberbezpieczeństwu zwracał uwagę na potencjalne niebezpieczeństwa czekające na obywateli pochodzących z Ukrainy w związku z kradzieżą danych osobowych i dostępów do np. bankowości elektronicznej.

– Kluczowa jest współpraca z sektorem bankowym, przez który świadczone są także inne usługi w Polsce – argumentował Sylwester Szczepaniak, koordynator UMP ds. społeczeństwa informacyjnego i smart city. Na potrzebę ewaluacji wprowadzanych mechanizmów pod kątem znajomości wśród użytkowników zwracała uwagę Elżbieta Nowicka z Departamentu Cyberbezpieczeństwa z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Skala wyzwań jest największa od dziesięcioleci

Szacuje się, że jeszcze przed wybuchem wojny we Wrocławiu żyło, pracowało i uczyło się ponad 100 tysięcy obywateli Ukrainy. Od 24 lutego, gry rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę, do stolicy Dolnego Śląska przybyło kolejnych kilkadziesiąt tysięcy osób.

A jeszcze więcej przez Wrocław przejechało. Codziennie na Dworzec Główny PKP przyjeżdżało nawet 7 tysięcy osób. Od początku pojawiło się w tym miejscu ponad 150 tysięcy ludzi. Według danych straży granicznej przed wojną do Polski uciekło ponad 3,1 mln osób – w zdecydowanej większości kobiety i dzieci.

I część z nich w Polsce zostanie. Dlatego tak ważne jest wypracowanie wspólnego stanowiska oraz długofalowej polityki, która pozwoli Ukraińcom oraz Polakom jak najlepiej dostosować się do nowej rzeczywistości.

9 maja drugi dzień obrad. Samorządowy Okrągły Stół

9 maja o godz. 11.00 w Hali Stulecia do Samorządowego Okrągłego Stołu zasiedli przedstawiciele m.in. Unii Metropolii Polskich, Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Ruchu Samorządowy TAK! Dla Polski, Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej, Pracodawców RP, Fundacji Ukraina, Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Konfederacji Lewiatan czy UNICEFu, Polskiej Akcji Humanitarnej czy PAN.

Udział zapowiedzieli także przedstawiciele Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Fundacji im. Stefana Batorego, rektorzy uczelni, Parlamentu i Komisji Europejskiej czy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zaproszenia wystosowane zostały także do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów oraz Marszałków: Sejmu i Senatu.

Zobacz również:  Miałeś wypadek w pracy? Sprawdź jakie odszkodowanie Ci przysługuje

Musimy być gotowi na pomoc uchodźcom z Ukrainy, którzy zostaną z nami przynajmniej przez kilka lat – są to przede wszystkim kobiety i dzieci. Wspólnie z partnerami ukraińskimi, stroną społeczną, korporacjami samorządowymi, światem biznesu i nauki, zaproszonymi ekspertami dyskutować będziemy o potrzebie systemowego oraz długotrwałego wsparcia. Chcemy razem wypracować modele dobrych praktyk, a także przedstawić konieczne zmiany w przepisach prawa, które pozwolą odpowiedzieć na wyzwania, z jakimi mierzymy się i będziemy się mierzyć w najbliższych miesiącach oraz latachmówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia

Czas na konkretne rozwiązania systemowe

Wydarzenie organizowane było z inicjatywy Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski – największej polskiej organizacji zrzeszającej ok. 450 wójtów, burmistrzów i prezydentów, którzy reprezentują ponad 22 mln mieszkańców polskich miast, miasteczek i metropolii.

Poza samorządowcami z całej Polski udział w niedzielnym wydarzeniu wzięło ponad 120 osób, w tym samorządowcy i przedstawiciele 40 organizacji pozarządowych, biznesowych i zajmujących się obszarem nauki.

Organizacje pozarządowe:

 1. Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 2. Polska Akcja Humanitarna
 3. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
 4. Fundacja Batorego
 5. Polskie Forum Migracyjne
 6. Ashoka Innowatorzy dla Dobra
 7. Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta
 8. Fundacja Przyszłość Pokoleń
 9. Fundacja Ptach
 10. Fundacja Ukraina
 11. Fundacji Związku Polaków m. Kijowa
 12. Centrum Ukraińskie Kultury i Rozwoju
 13. Związek Ukraińców w Polsce
 14. Fundacji „Nasz Wybór”
 15. Danish Refugee Council
 16. New Bauhaus
 17. Fundacja Habitat for Humanity Poland
 18. Fundacja Szkoła z Klasą, S.O.S dla Edukacji
 19. Stowarzyszenie Wielkopolska – kierunek Europa
 20. Fundacja Inicjatywa Dom Otwarty
 21. Ogólnopolskie Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty
 22. Fundacja CultureLab
 23. Centrum Edukacji Obywatelskiej
 24. Fundacji Potrafię Pomóc
 25. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
 26. Fundacja Tratwa
 27. Fundacja Culture Lab
 28. Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego
 29. Fundacja im. Św. Jadwigi

Nauka:

 1. Ośrodek Badań Naukowych Nad Migracjami
 2. Instytutu Praw Migrantów
 3. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 4. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
 5. Instytut Rozwoju Miast i Regionów
 6. Politechnika Wrocławska
 7. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 8. Uniwersytet Wrocławski
 9. Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego

Biznes:

 1. Zachodnia Izba Gospodarcza
 2. Stowarzyszenie Dialog Społeczny, Zespół OFOP “Proste prawo dla NGO”
 3. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
 4. GREMI PERSONAL Sp. z o.o
 5. Personnel Service
 6. Pelion
 7. Centrum Usług Informatycznych Wrocław
 8. Wrocławski Park Technologiczny
 9. UN Global Compact Network Poland

Związki zawodowe:

 1. NSZZ Solidarność
 2. ZNP

Samorządowy Okrągły Stół – ramowy program spotkania

Niedziela, 8 maja 2022, Stadion Miejski Tarczyński Arena

15.00 PHOTO OPP dla mediów – OFICJALNE OTWARCIE WYDARZENIA

15.30 rozpoczęcie prac w ośmiu podstolikach.

Dyskusja i praca w kilkunastoosobowych składach stolikowych przebiegać będzie wokół tematów:

 1. Integracja społeczna i działania
 2. Rynek pracy i gospodarka
 3. Mieszkalnictwo
 4. Edukacja i nauka
 5. Finanse i legislacja
 6. Bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo
 7. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
 8. Wsparcie Ukrainy

Poniedziałek, 9 maja 2022, Hala Stulecia

 • 10.30 Briefing prasowy przed Halą Stulecia
 • 11.00 – 11.10 Otwarcie wydarzenia przez Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka
 • 11.10 – 11.30 Wystąpienia przedstawicieli Ukrainy, zaproszonych gości oraz partnerów wydarzenia
 • 11.30 – 11.50 Sytuacja uchodźcza i pomoc lokalna – informacja samorządów
 • 11.50 – 12.10 Systemowa pomoc Ukrainie i kwestia integracji społecznej – informacja organizacji pozarządowych
 • 12.15 – 14.30 Obrady Samorządowego Okrągłego Stołu (podsumowanie prac roboczych w podstolikach, dyskusja, zgłaszanie postulatów i wniosków dla dalszych prac, uzgodnienie głównych tez do „białej księgi” , prezentacja finału prac).
 • 14.45 Konferencja prasowa

Mat. pras. UM Wrocław

WIĘCEJ WIADOMOŚCI

OSTATNIE WIADOMOŚCI