Ładowanie

Streetbus po raz czwarty wyjeżdża na włocławskie ulice

8 listopada, 2023

Fot. Materiały prasowe

W miarę jak temperatury spadają, Wrocław odpowiada ciepłem inicjatywy Streetbus, który wyrusza na ulice miasta po raz czwarty, niosąc pomoc osobom doświadczającym bezdomności. – 25 000 porcji zupy i 4700 przejechanych kilometrów – to tylko kilka liczb z ostatniego sezonu, które ilustrują skalę naszego zaangażowania – podsumowuje Witold Woźny, prezes MPK, który nazywa Streetbus “ogrzewalnią na kółkach”.

Inicjatywa ta jest odpowiedzią na wyzwania zimowego sezonu, szczególnie dla osób bezdomnych. Jak wyjaśnia Andrzej Ptak, prezes Homo Sacer, Streetbus stanowi ważne uzupełnienie systemu wsparcia, zapewniając ciepłe posiłki i pomoc medyczną w najbardziej krytycznym okresie. Trasa Streetbusa jest planowana szczegółowo, aby zapewnić dostępność usług dla jak największej liczby osób. Przemysław Nowicki, wiceprezes MPK Wrocław, i opisuje trasę: – Zaczynamy o 20.00 na ul. Sieradzkiej, a kończymy o 23.15 przy ogrzewalni na rogu Zaporoskiej i Gajowickiej. 


Trasa Streetbusa została zaplanowana tak, aby obejmować kluczowe punkty miasta, gdzie pomoc jest najbardziej potrzebna. Autobus wyrusza o godzinie 20.00 z przystanku przy ulicy Sieradzkiej, przemierzając miasto według ustalonego harmonogramu:

• 20.00 – 20.25: ul. Sieradzka (postój)
• 20.35: al. Hallera (przystanek na życzenie)
• 20.40: FAT (przystanek na życzenie)
• 20.42 – 21.12: ul. Bzowa przy Centrum Historii Zajezdnia (postój)
• 21.19: pl. Orląt Lwowskich (przystanek na życzenie)
• 21.30: Galeria Dominikańska (przystanek na życzenie)
• 21.40: pl. Grunwaldzki (przystanek na życzenie)
• 21.45 – 22.15: Katedra (postój)
• 22.20: ul. Kościuszki/ul.Pułaskiego (przystanek na życzenie)
• 22.30 – 23.00: ul. Sucha (postój)
• 23.15: Ogrzewalnia, róg Zaporoskiej i Gajowickiej

Każdy z tych punktów został wybrany, aby maksymalizować dostępność usług dla osób w kryzysie bezdomności. Streetbus zatrzymuje się zarówno w miejscach, gdzie zgromadzenia osób bezdomnych są największe, jak i w miejscach, gdzie mogą one potrzebować natychmiastowej pomocy w chłodne wieczory. Przejazd zakończony jest przy ogrzewalni, co zapewnia osobom w potrzebie ciepłe schronienie na noc.

Fot. Materiały prasowe

Gorąca herbata, pożywna zupa, opieka ratowników medycznych i, co równie ważne, dobre słowo – na to wszystko mogą liczyć pasażerowie Streetbusa. Cieszymy się, że jako MPK Wrocław możemy być częścią tego przedsięwzięcia. Do Streetbusa wsiąść może każdy, kto jest głodny, kto potrzebuje odrobiny ciepła — tego, który daje talerz zupy, ale i obecność drugiego człowieka – dodaje wiceprezes Nowicki.

Streetbus to projekt, który stanowi dopełnienie systemowych działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) oraz organizacji pozarządowych w zakresie wsparcia osób bezdomnych. Andrzej Mańkowski, dyrektor MOPS w Wrocławiu, informuje, że w mieście działa 14 placówek wsparcia dla osób bezdomnych, takich jak schroniska czy noclegownie, które oferują łącznie 650 miejsc noclegowych, z możliwością zwiększenia ich liczby o 80 w okresie zimowym. Współpracujące z MOPS organizacje pozarządowe codziennie dostarczają około 2200 ciepłych posiłków.

Podczas jesienno-zimowego sezonu pracownicy socjalni i straż miejska patrolują miasto, informując o dostępnych miejscach wsparcia i rozdając pakiety z żywnością. Dodatkowo MOPS prowadzi cztery programy mieszkaniowe mające na celu usamodzielnianie osób bezdomnych, oferując nie tylko mieszkania treningowe, ale również wsparcie psychologiczne i socjalne. Są to: Trampolina, Housing First, Droga do Domu, Droga do Samodzielności. 

Joanna Kot, zastępczyni dyrektora MOPS ds. Pieczy Zastępczej i Aktywnej Integracji zaznacza, że programy te mają charakter przejściowy, przygotowując uczestników do życia w warunkach domowych i umożliwiając im przejście na mieszkanie komercyjne: – Uczestnicy programów otrzymują nie tylko miejsce w mieszkaniu treningowym ale także wsparcie psychologiczne czy socjalne, pomoc w usamodzielnieniu się i aktywizacji zawodowej. Programy mieszkaniowe mają charakter przejściowy, więc kiedy korzystające z nich osoby pracują, potrafią samodzielnie gospodarować budżetem i dobrze radzą sobie w warunkach zbliżonych do domowych mogą starać się o mieszkanie z rynku komercyjnego lub zasobu Gminy Wrocław i mają szansę na niezależne życie.

Co więcej, zespół MOPS-u wspólnie z policją i strażą miejską przeprowadza akcje liczenia osób bezdomnych, zbierając dane o ich sytuacji społecznej. Ostatnie takie liczenie wykazało spadek liczby osób bezdomnych do 829, z czego większość stanowią mężczyźni (574), a także 180 kobiet i 75 dzieci. Większość osób korzysta z placówek wsparcia lub mieszkań treningowych, z niewielką liczbą przebywającą w przestrzeni publicznej. Spadek liczby osób bezdomnych od 2019 roku Joanna Kot przypisuje skuteczności programów mieszkaniowych MOPS: – Od 2019 roku zmniejszyła się liczba osób w kryzysie bezdomności. Możemy to przypisać temu, że właśnie od tego roku realizujemy programy mieszkaniowe, których celem jest przed wszystkim wspieranie osób w wychodzeniu z bezdomności. Do udziału w tych projektach trafiają osoby aktywne, zdeterminowane, chcące poprawić swoją sytuację, a my im w tym pomagamy. Wyniki ostatniego liczenia pokazują, że są to programy potrzebne i warto je rozwijać.

Bezdomność należy do jednych z najtrudniejszych do rozwiązania problemów społecznych. Bardzo rzadko powodem bezdomności konkretnej osoby jest tylko jeden czynnik. Najczęściej wynika ona z wielu, często nakładających się na siebie przyczyn – bezrobocia, ubóstwa, rozpadu rodziny, uzależnienia, przemocy w rodzinie, zadłużenia i eksmisji, czy kryzysu psychicznego. Dlatego tak ważne jest by zwłaszcza w okresie zimowym byli szczególnie wrażliwy jeśli widzimy kogoś kto potrzebuje pomocy.

– Najważniejsze, żeby być wrażliwym na los drugiego człowieka – podsumował Andrzej Mańkowski. – Bardzo prosimy, jeśli ktoś widzi osoby, które w czasie chłodu śpią na ławce i nie mają schronienia, by informować nas, Straż Miejską lub Policję. Najważniejsze jest, by pomóc tym osobom przetrwać trudny okres.

Kryzys bezdomności od lat się nie zmienia, ważne jest, jak my na to patrzymy jako społeczeństwo, czy potrafimy zapytać osobę na ławce, czy można jej pomóc. Mam nadzieję, że to nastawienie się zmienia. Streetbus jest ciepłem darowanym od nas , jako społeczeństwa. Bardzo dziękuję, że ta inicjatywa jest możliwa, że jest to nasze wspólne przedsięwzięcie. – dodał Andrzej Ptak.

Cieszę się, że na tę społeczną potrzebę możemy odpowiadać wspólnie z naszym partnerami, czyli Wydziałem Partycypacji Społecznej, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Homo Sacer. To właśnie dzięki nim w Streetbusie obecna jest niezastąpiona załoga oferująca rozmowę, wsparcie i pomoc. Dziękujemy także naszym pracownikom, którzy co sezon sami zgłaszają się do pomocy w akcji; którzy chcą wsiąść za kierownicę Streetbusa i nie tylko nieść, co, właściwie, wieźć pomoc – odpowiada prezes MPK Witold Woźny.

Ważne adresy i numery telefonów:
https://mops.wroclaw.pl/formy-pomocy/placowki-dla-bezdomnych

GALERIA

Zdjęcie 1 z 7

Fot. Materiały prasowe

Tagi