7.7 C
Wrocław
środa, 22 marca, 2023

Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego od 6 września mogą ubiegać się o stypendium

WARTO PRZECZYTAĆ

Uniwersytet Wrocławski podał szczegółowe informacje na temat składania wniosków o stypendia w roku akademickim 2022/2023. Studenci mogą starać się o stypendium Rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium socjalne.

Fot. Pixabay

Od 6 września studenci Uniwersytetu Wrocławskiego będą mogli złożyć wniosek o świadczenia za pośrednictwem strony www.usosweb.uni.wroc.pl. Po zarejestrowaniu, wydrukowany wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć we właściwym dziekanacie w terminie do 5 października 2022 r.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Studenci, którzy chcą uzyskać świadczenie dla osób niepełnosprawnych zobowiązani złożyć w sekcji pomocy materialnej w dziekanacie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (nie dotyczy to studentów, którzy w roku akademickim 2021/2022 – złożyli stosowne orzeczenie i jest ono ważne przynajmniej do października 2022 r.) Muszą dokonać tego jeszcze przed zarejestrowaniem wniosku. Stypendia planuje się wypłacić pod koniec października br., jeśli do 5 października student przedstawi wszystkie wymagane dokumenty.

Stypendium Rektora

Stypendium Rektora przyznawane jest najlepszym studentom na danym kierunku z tytułu wysokiej średniej. Po dostarczeniu dokumentów świadczenie wypłacane jest pod koniec listopada br. z wyrównaniem za październik.

Stypendium socjalne

Maksymalna miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie studenta za 2021 rok uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi  1.050,00 zł. Stypendia planuje się wypłacić pod koniec października br., jeśli do 5 października student przedstawi wszystkie wymagane dokumenty.

Złożenie wniosku po 5 października

W przypadku złożenia wniosku o stypendium socjalne lub stypendium dla osób niepełnosprawnych po 5 października 2022 r., stypendium zostanie przyznane od następnego miesiąca po dacie złożenia wniosku lub doręczenia brakujących dokumentów.                  

WIĘCEJ WIADOMOŚCI

OSTATNIE WIADOMOŚCI