7.9 C
Wrocław
wtorek, 21 marca, 2023

Świdnica: Nabór wniosków do programu „CIEPŁE MIESZKANIE”

WARTO PRZECZYTAĆ

Rusza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Miasta Świdnicy. Wnioski można składać od 16.02.2023 r. do 31.10.2025 r.

NIE POLUBIŁEŚ NAS NA FACEBOOKU? ZMIEŃ TO I KLIKNIJ TUTAJ!

Program ten ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Program skierowany jest do osób fizycznych posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajdującym się na terenie Gminy Miasta Świdnicy, realizujących przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, czyli do tzw. „beneficjentów końcowych” programu.

Dofinansowanie należy przeznaczyć na likwidację wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym oraz:

  1. zakup i montaż nowego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej albo,
  2. podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Jako nowe źródło ciepła można zastosować:

  • pompę ciepła powietrze/woda;
  • pompę ciepła powietrze/powietrze;
  • kocioł gazowy kondensacyjny;
  • kocioł na pellet o podwyższonym standardzie;
  • ogrzewanie elektryczne (urządzenie grzewcze lub zespół urządzeń grzewczych).

Dodatkowo mogą być wykonane:

  • demontaż oraz zakup i montaż  nowej instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i/lub ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła;
  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
  • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
  • dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

UWAGA!

DOFINANSOWANIE JEST PRZEZNACZONE NA LIKWIDACJĘ WSZYSTKICH NIEEFEKTYWNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA OPALANYCH PALIWEM STAŁYM ORAZ ZAKUP I MONTAŻ NOWEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA. DODATKOWO MOŻNA DOFINANSOWAĆ WYMIANĘ OKIEN I DRZWI W LOKALU MIESZKALNYM, ALE TYLKO WTEDY GDY NASTĘPUJE WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA. NIE MOŻNA DOKONAĆ TYLKO WYMIANY OKIEN I DRZWI.

W ramach Programu można finansować przedsięwzięcia, które zostaną rozpoczęte dopiero po podpisaniu umowy z Gminą. Beneficjenci końcowi muszą zakończyć swoje przedsięwzięcia do  31.12.2025 r.

Zobacz również:  Jelenia Góra: Zdał za brata egzamin na prawo jazdy. Teraz odpowiedzą przed sądem

Podobnie jak w Programie „Czyste Powietrze” wysokość dotacji jaką może otrzymać mieszkaniec jest uzależniona od poziomu dochodów. Maksymalna wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny będzie uzależniona od dochodów beneficjenta końcowego i może wynosić od 15 tys. zł do nawet 37,5 tys. zł – odpowiednio 30, 60 lub 90 % kosztów kwalifikowanych.

Podstawowy poziom dofinansowania – do 15 tys. zł (do 30% kosztów kwalifikowanych)

Warunek – dochód wnioskodawcy nie przekracza 120 tys. zł.

Podwyższony poziom dofinansowania – do 25 tys. zł (do 60 % kosztów kwalifikowanych)

Warunek – dochód na osobę nie przekracza kwoty:

 •   1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym

 •   2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Najwyższy poziom dofinansowania – do 37,5 tys. (do 90% kosztów kwalifikowanych)

Warunek – dochód na osobę nie przekracza kwoty:

 •   900 zł w gospodarstwie wieloosobowym

 •   1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym

 •   lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego

Łączna wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie w Gminie Miasto Świdnica wynosi 9 937 500,00 zł, z czego:

  1. w roku 2023 łączna kwota dofinansowania może wynieść 3 312 500,00 zł,
  2. w roku 2024 łączna kwota dofinansowania może wynieść 3 312 500,00 zł,
  3. w roku 2025 łączna kwota dofinansowania może wynieść 3 312 500,00 zł.

Ogłoszenie o naborze wniosków, jak również inne dokumenty, z którymi należy zapoznać się przed złożeniem wniosku o dofinansowanie – m.in. opis programu, regulamin naboru wniosków w Gminie Miasto Świdnica, a także instrukcja wypełniania wniosku
o dofinansowanie, wzór umowy o dofinansowanie i niezbędne formularze, dostępne są na stronie internetowej um.swidnica.pl, w zakładce “Ciepłe Mieszkanie” (w sekcji “Moje Miasto”). Poniżej bezpośredni link do zakładki.

CIEPŁE MIESZKANIE – MOJE MIASTO

Ze wszystkimi ww. dokumentami można zapoznać się również w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy w pok. 318.

Zobacz również:  Przebudowa ul. Pomorskiej. Powstała już podbudowa pod przyszłe torowisko tramwajowe

W celu umówienia się na wizytę w sprawie wypełnienia wniosku obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna: tel. 74/856-28-80, 74/856-29-90 (pok. 318).

źródło: UM Świdnicy

WIĘCEJ WIADOMOŚCI

OSTATNIE WIADOMOŚCI