Ładowanie

Świdnica: Opaski bezpieczeństwa dla seniorów

7 maja, 2024

Fot. UM Świdnicy.

Od 2022 roku na terenie Świdnicy realizowany jest program „Korpus Wsparcia Seniorów”. Służy on poprawie bezpieczeństwa oraz zwiększeniu możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania przez osoby starsze.  Jest to możliwe dzięki zapewnieniu dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

To nowoczesna forma sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, które czasowo lub na stałe wymagają pomocy w codziennym funkcjonowaniu.

Świdniczanie zainteresowani i wymagający tej formy wsparcia otrzymują opaskę bezpieczeństwa, która jest połączona z usługą operatora pomocy. Opaska pod względem funkcjonalności oraz dopasowania dla osób w wieku 60 lat i więcej jest bardzo prosta w obsłudze – posiada tylko jeden przycisk tj. guzik alarmowy.

W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika zapewnia połączenie się ze stale gotowym do interwencji ratownikiem medycznym, opiekunem medycznym lub pielęgniarką. W zależności od sytuacji zapewniają oni wsparcie emocjonalne przez telefon lub poproszą o interwencję kogoś z najbliższego otoczenia seniora (rodzinę, sąsiadów, opiekunów) lub wezwą służby ratunkowe.

Około 60 mieszkańców Świdnicy korzysta już z „opieki na odległość”, a programem możemy objąć do 100 osób. Zapraszamy więc seniorów w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia do wzięcia udziału w programie – komentuje Violetta Kalin, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy.

Opaski bezpieczeństwa są udostępniane nieodpłatnie i wyposażone w następujące funkcje:

– przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
– detektor upadku,
– czujnik zdjęcia opaski,
– lokalizator GPS,
– funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
– funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy (ul. Franciszkańska 7, pokój nr 11, nr tel. 74/852 13 27, wew. 75).

Tagi