-3.8 C
Wrocław
niedziela, 5 lutego, 2023

TBS Wrocław zaprasza na mediacje

WARTO PRZECZYTAĆ

TBS Wrocław zaprasza mieszkańców, którzy wystąpili na drogę sądową przeciwko Spółce dotyczącą zmian wysokości czynszów, do rozmów w formie mediacji. W ramach pilotażu programu, dostępnych będzie 10 mediacji. Zadanie przeprowadzi wrocławska Fundacja Dom Pokoju, która prowadzi Pogotowie Mediacyjne finansowane przez Gminę Wrocław. 

Fundacja Dom Pokoju prowadzi Pogotowie Mediacyjne, w ramach którego wszyscy mieszkańcy Wrocławia (ale też firmy) mogą zwrócić się o wsparcie, aby rozwiązać np. konflikty sąsiedzkie, kwestie podziału majątku czy spory w sprawie o wysokość czynszu. 

TBS Wrocław podczas realizacji innych zadań przy udziale Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, otrzymał informację o możliwości skorzystania z Pogotowia Mediacyjnego. Dlatego też zarząd Spółki zdecydował się sięgnąć po to narzędzie, by podjąć rozmowy z mieszkańcami, którzy wystąpili na drogę sądową przeciwko spółce.

Jaki jest cel mediacji?

Mediacje prowadzone przez Fundację Dom Pokoju będą miały na celu wypracowanie porozumienia pomiędzy mieszkańcami a TBS Wrocław w spornych kwestiach.

Za uruchomieniem mediacji z mieszkańcami przemawiają dwa kluczowe argumenty. 
Po pierwsze, od 1 sierpnia br., średnia stawka czynszu w TBS Wrocław wynosi 17,48 zł/m.kw., a więc o 3,12 zł mniej od stawki zakwestionowanej na drodze sądowej. Ponadto, do 31 maja 2022 r. średni czynsz za m.kw. w TBS Wrocław wynosił 15,9 zł. To oznacza, że różnica między stawką obowiązującą od sierpnia i tą ważną do końca maja br. wynosi 1,58 zł, czyli ok. 10%. Jest to znacznie mniej od aktualnego wskaźnika inflacji, który w lipcu wynosił 15,6%. Stawka czynszu obowiązująca w okresie czerwiec – lipiec br. wynosiła średnio 20,60 zł/m.kw. A to oznacza, że wartość przedmiotu sporu sądowego wyraźnie spadła. 

Długotrwałe procesy mogą narazić obie strony sporu na wysokie koszty sądowe, a co ważne, mogą być niewspółmiernie wysokie w odniesieniu do aktualnej wysokości przedmiotu sporu. 

Zobacz również:  Legnica: Bahaid opuścił Miedź

Ponadto, dotychczas do spółki wpłynęło ponad 100 pozwów najemców, którzy postanowili za pośrednictwem drogi sądowej zakwestionować stawkę czynszu, którą TBS Wrocław wprowadził od 1 czerwca 2022 r. Spółka zaś jest właścicielem 4133 mieszkań na wynajem, co oznacza, że pozew przeciwko TBS Wrocław złożyło znacznie mniej niż 10% mieszkańców. To wskazuje, że przestrzeń do zawarcia ugód wydaje się być spora. 

Jaka będzie rola TBS Wrocław w procesie mediacji?

TBS Wrocław jest inicjatorem i stroną mediacji. Za całość procesu odpowiadać będzie Fundacja Dom Pokoju – począwszy od uzgodnienia terminów, wyboru niezależnego mediatora, a skończywszy na dbałości o zachowanie standardów mediacji, które będą prowadzone zgodnie z zachowaniem zasady dobrowolności, poufności, bezstronności i neutralności mediatora. Przedstawiciel TBS Wrocław będzie uczestnikiem każdej z mediacji prowadzonej przez wykwalifikowanego mediatora i będzie starał się wypracować porozumienie ze stroną rozmów.

Czy TBS Wrocław będzie finansował proces mediacji?

Gmina Wrocław przekazuje Fundacji Dom Pokoju środki finansowe na prowadzenie Pogotowia Mediacyjnego w ramach wieloletniej umowy dotacyjnej, co pozwala na przeprowadzenie 150 darmowych mediacji dla mieszkańców i mieszkanek Wrocławia. TBS Wrocław skorzysta z 10 mediacji w ramach tego pakietu. To, jakim zainteresowaniem będzie się cieszył pilotażowy program, pozwoli podjąć dalsze kroki. 

Pierwsze 10 mediacji, zorganizowanych w ramach pilotażu, nie będzie się wiązało z jakimikolwiek nakładami finansowymi zarówno ze strony TBS Wrocław, jak też najemcy, który skorzysta z tej możliwości. Jeśli program pilotażowy spotka się z przychylnością mieszkańców, wówczas TBS Wrocław będzie płacił Fundacji Dom Pokoju za każdy rozpoczęty proces mediacyjny, na mocy porozumienia zawartego z Fundacją. Warunkiem zawarcia porozumienia będzie oczywiście fakt, że TBS Wrocław w żaden sposób nie będzie rościł sobie jakichkolwiek praw do wpływania na proces mediacji. Oczywiście, Spółka w pełni zaakceptowała ten warunek.

Zobacz również:  Zbiórki charytatywne będą opodatkowane? Premier zapowiada zmiany w kontrowersyjnej ustawie

Co ważne, do udziału w mediacjach spółka zaprasza szczególnie powodów w sprawie sądowej o sygnaturze akt XIV C 842/22, dla której 25 sierpnia br. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, XI Wydział Cywilny wydał zarządzenie o zwrocie pozwu z powodu nieopłacenia pozwu oraz niedoręczenia przez radcę prawnego Marcina Zatorskiego prawidłowego pełnomocnictwa od powodów do reprezentacji w postępowaniu. To oznacza, że konieczne będzie podjęcie rozmów o uregulowaniu zaległego czynszu za wynajem mieszkania. Jako, że sprawa nie trafiła na wokandę, spółka nie ma podstaw prawnych do naliczania czynszu w pomniejszonej wysokości. 

Jak skorzystać z mediacji?

Aby umówić się na mediacje lub uzyskać więcej informacji, wystarczy zadzwonić pod numer 538 208 660 lub napisać wiadomość na adres e-mail pogotowie.mediacyjne@wcrs.pl

Można także przyjść do Infopunktu Nadodrze (przy ul. Łokietka 5/1 we Wrocławiu) i zasięgnąć informacji bezpośrednio. Infopunkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00.

WIĘCEJ WIADOMOŚCI

OSTATNIE WIADOMOŚCI