Ładowanie

Po wykonaniu ekspertyzy Trzonolinowca okazało się, że budynek jest w fatalnym stanie technicznym. Obiekt czeka naprawa albo wyburzenie.

Trzonolinowiec ma szansę stać się zabytkiem

14 sierpnia, 2023

Po wykonaniu ekspertyzy Trzonolinowca okazało się, że budynek jest w fatalnym stanie technicznym. Obiekt czeka naprawa albo wyburzenie. Wrocławski Trzonolinowiec, fot. Piotr Karpiewski/Wikipedia

Wspólnota mieszkaniowa Trzonolinowca złożyła wniosek o wpis budynku do rejestru zabytków. Jeśli Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków wyda pozytywną decyzję w tej sprawie, to obiekt będzie mógł uzyskać dofinansowanie na remont.

Wrocławski Trzonolinowiec znajduje się przy ul. Kościuszki 72. W budynku znajdują się 44 mieszkania. Właścicielem 11 lokali jest Gmina Wrocław, a resztą zarządza spółka „Zarządca”. W styczniu 2023 roku inspektor nadzoru budowanego nakazał zarządcy Trzonolinowca przeprowadzić ekspertyzę techniczną konstrukcji budynku. Wykazała ona, że obiekt znajduje się w złym stanie technicznym. Mieszkańcy otrzymali wiadomość, że konieczna będzie ewakuacja budynku. Miasto w tej sytuacji obiecało zapewnić lokatorom tymczasowe schronienie. 

NIE POLUBIŁEŚ NAS NA FACEBOOKU? ZMIEŃ TO I KLIKNIJ TUTAJ!

Ewakuacja Trzonolinowca została wstrzymana

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego zakwestionował poprzednie opracowanie i nakazał zarządcy wykonanie ponownej kontroli. Przemysław Samocki z PINB argumentował, że wcześniejsza ekspertyza „nie zawiera żadnych obliczeń i danych liczbowych, nie zawiera sprawdzenia rzeczywistego stanu poszczególnych elementów konstrukcyjnych, w szczególności lin nośnych, nie uzasadnia opróżnienia budynku”.

Wpis Trzonolinowca do rejestru zabytków

3 sierpnia wspólnota mieszkaniowa złożyła wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków o wpisanie Trzonolinowca do rejestru zabytków.

Wniosek o wpisanie budynku przy ul. Kościuszki (róg z ul. Dworcową) wpłynął do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 3 sierpnia br. Choć fakt, że złożył go właściciel nieruchomości usprawni przeprowadzenie całej procedury, to i tak na decyzję należy poczekać co najmniej miesiąc – powiedział PAP Daniel Gibski, wojewódzki konserwator zabytków.

Tagi