Ładowanie

UPWr przedstawia wielomilionową inwestycję: Centrum Innowacyjnych Technologii

21 maja, 2024

Fot. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Facebook

Za nami uroczyste otwarcie Centrum Innowacyjnych Technologii (CIT). To nowoczesny ośrodek badawczo-rozwojowy wrocławskiego Uniwersytetu Przyrodniczego. Koszt ogromnej inwestycji to ponad 138 milionów złotych. 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu przedstawia największą inwestycję ostatnich lat. Centrum Innowacyjnych Technologii (CIT) to przestrzeń, w której nauka zmierzy się z wyzwaniami współczesności. CIT jest nowoczesnym ośrodkiem badawczo-rozwojowym, w jakim głównym przedmiotem badań są trzy obszary: żywność, weterynaria i środowisko. 

CIT to kilometry powierzchni, dziesiątki pomieszczeń i tony specjalistycznego sprzętu. Ale bez naukowców, ich badań, pomysłów i idei to miejsce puste  – mówi prof. Jarosław Bosy, rektor UPWr.

Centrum to nasza odpowiedź na kluczowe wyzwania współczesnego świata, czyli ochronę bioróżnorodności, zrównoważoną, ale i efektywną produkcję żywności oraz walkę z postępującymi zmianami klimatu – dodaje dr Dominika Sokulska, dyrektorka CIT.

Jak podaje dr Sokulska, rośnie w polskim społeczeństwie świadomość wpływu jakości żywności na zdrowie człowieka. 

Zdajemy sobie też sprawę z konieczności wdrażania technologii bezodpadowych w przetwórstwie rolno-spożywczym w kontekście wyzwań klimatycznych, stopniowego przestawiania sektora na odnawialne źródła energii, zmniejszania chemizacji rolnictwa, dbania o bezpieczeństwo żywności, dobrostan zwierząt itp. Do wszystkich tych działań konieczna jest nowa wiedza, wysokie kompetencje naukowców i efektywna współpraca z przedsiębiorcami. A CIT to właśnie oferuje – dodaje dyrektorka CIT

CIT – nowoczesny ośrodek badawczy 

W centrum mieści się sześć specjalistycznych jednostek. Są one wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę. Skupiają się zaś wokół trzech obszarów: żywności, weterynarii oraz środowiska. IT Żywność obejmuje na przykład badania sensoryczne artykułów żywnościowych oraz opracowanie nowych sposobów obróbki i przygotowania potraw. To także szkolenia z zakresu technologii gastronomicznych i obsługi kelnerskiej. Jest zatem przychodnią, w której nie tylko uzyskamy kompleksową poradę dietetyczną, ale i zostaniemy ocenieni pod względem sposobu i stanu odżywiania. Dodatkowo, będziemy tam mogli wykonać testy wysiłkowe. 

Nowoczesny ośrodek to także Centrum Produktu Regionalnego, w którym opracowywane będą nowe receptury np. chleba, piwa i wina. Jednocześnie będzie to miejsce do podnoszenia umiejętności czy przyjrzeniu się choćby procesowi powstawania sera. 

CIT Środowisko składa się zaś z trzech jednostek. Pierwszą z nich jest Ośrodek Zaawansowanych Technologii Produkcji Ogrodniczej w Psarach. To nowoczesny obiekt szklarniowy z kompleksem sześciu  niezależnych bloków uprawowych. Został on wyposażony w moduły do automatycznego sterowania procesami nawożenia, nawadniania, doświetlania i cieniowania wraz ze stacją pogodową. 

Drugą z kolei jednostką CIT Środowisko jest Ośrodek Badawczy Technologii Produkcji Roślinnej na Swojcu. To tam wykonuje się analizy próbek środowiskowych i materiałów roślinnych. Jest to także miejsce do badania wpływu nowych substancji i czynników stresowych na środowisko glebowe i plonowanie roślin. 

Ostatnią jednostką należącą do tego obszaru jest Centrum Diagnostyki Chorób Roślin. Jego działania obejmują m. in. monitorowanie zagrożeń pojawiających się na Dolnym Śląsku. Głównie chodzi tu o patogeny i szkodniki. To także miejsce do diagnozowania chorób roślin rolniczych, ogrodniczych i sadowniczych w różnych systemach uprawy.

Zobacz także: Ekosystem zleca częstsze opróżnianie pojemników BIO.

Tagi