Ładowanie

Uroczyste ślubowanie Radnych i prezydenta Jacka Sutryka

7 maja, 2024

Fot. Urząd Miejski Wrocławia, Facebook

Podczas pierwszej sesji 9. kadencji wrocławskiej Rady Miejskiej nowi radni odebrali nominacje i złożyli ślubowanie. Uroczyste ślubowanie złożył także prezydent Jacek Sutryk. Składanie przysięgi to tradycja kontynuowana  już od średniowiecza. 

Dzisiaj, 7 maja wypada pierwsza sesja 9. kadencji wrocławskiej Rady Miejskiej. W jej trakcie, w Sali Wielkiej Starego Ratusza, nowi radni odebrali nominacje i złożyli ślubowanie. W drugiej części uroczystości ślubowanie złożył także prezydent Jacek Sutryk. Tradycja wrocławskiego samorządu, jaką jest składanie przysięgi przez osoby, które podejmą się działań na rzecz dobra publicznego trwa od średniowiecza. Pierwszy znany tekst takiej przysięgi pochodzi z 1344 roku. 

Pierwsza sesja Rady Miejskiej otwarta została przez radnego seniora, Tadeusza Grabarka. Najmłodszym tej kadencji radnym jest natomiast Jakub Janas. To on wedle tradycji odbierał ślubowanie radnych. 

– Sesja inauguracyjna Rady Miejskiej Wrocławia rozpoczyna pracę władz samorządowych miasta, ale także symbolicznie zamyka okres kampanii wyborczej, która pokazała cały szereg wyzwań, z którymi przyjdzie się zmierzyć. Podczas uroczystej sesji ślubowanie złożą radni miejscy i Pan Prezydent. Wszystkim ślubującym będzie towarzyszyć, jak sądzę, świadomość, że od tych, którzy wiele dostają, w naszym przypadku zaufanie wrocławskich wyborców, wiele się wymaga – mówił Tadeusz Grabarek, radny senior.

Jacek Sutryk: “Kolejny raz zostałem obdarzony zaufaniem mieszkańców naszego miasta”

Obejmując urząd prezydenta miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta – tymi słowami prezydent obiecał służyć miastu oraz jego mieszkańcom.

Druga część sesji to moment, aby Radni wybrali spośród siebie Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia. 

Jak głosi Statut Wrocławia, głosowanie tajne przeprowadza Komisja Skrutacyjna. Radni powołują ją na sesji w swoim gronie. Składa się ona zaś, z przewodniczącego i co najmniej 3 przedstawicieli. 

To dla mnie ważny dzień, ponieważ kolejny raz zostałem obdarzony zaufaniem mieszkańców naszego miasta. To wielkie wyróżnienie, ale także wielka odpowiedzialność. Jestem przekonany, że wspólnie będziemy rozwijać naszą lokalną ojczyznę, by stała się jeszcze lepszym miejscem do nauki, pracy i życia – powiedział w czasie przemówienia Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Zobacz także: Czesław Cyrul o eurowyborach: Nie będzie to kampania na programy, a raczej na oskarżenia.

Tagi