7.7 C
Wrocław
środa, 22 marca, 2023

Wrocławski Park Technologiczny zaprezentował raport „Wrocławska mikroprzedsiębiorczość” i przedstawił projekt: Sektor Innowacji

WARTO PRZECZYTAĆ

Fot. FB WPT

Dwie premiery – raportu „Wrocławska mikroprzedsiębiorczość” i Sektora Innowacji oraz panele dyskusyjne m.in. o biznesie i nauce – to wszystko znalazło się na konferencji „Wrocław jest przedsiębiorczy”.

Gospodarzem konferencji „Wrocław jest przedsiębiorczy” był Wrocławski Park Technologiczny.

W trakcie spotkania rozmawiano o różnych formach wrocławskiej przedsiębiorczości i zastanawiano się nad tym, co i kto napędza rozwój wrocławskiej przedsiębiorczości. W konferencji uczestniczyli reprezentanci wrocławskich przedsiębiorców, gminy Wrocław oraz instytucji otoczenia biznesu i uczelni.

Tomasz Wiśliński, zastępca dyrektora ds. marketingu w WPT, zaprezentował wyniki raportu „Wrocławska mikroprzedsiębiorczość”, który powstał na podstawie badań ponad 100 wrocławskich firm. Przedsiębiorcy odpowiadali na pytania w specjalnej ankiecie.

Publikacja podsumowuje badanie i przedstawia wyzwania oraz potrzeby lokalnych mikrofirm.

Raport przygotowany został przez Wrocławski Park Technologiczny w ramach projektu „Bez mikro nie ma makro”, który był realizowany we współpracy z Miastem Wrocław od maja 2021″.

W projekcie „Bez mikro nie ma makro” zorganizowano konkurs #bezmikroniemamakro, poprzez który WPT zachęcał mieszkańców Wrocławia do pokazania mikroprzedsiębiorstw, które lubią, znają i chcą wspierać.

Przygotowano także nowy portal Wrocławski Rzemieślnik, w którym znajdziemy namiary na lokalnych szewców, krawców, zegarmistrzów, cukierników czy mechaników.

Ambasadorami „Bez mikro nie ma makro” byli: Dolnośląska Izba Rzemieślnicza, Dolnośląska Izba Gospodarcza, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia. Tak o projekcie mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia: Wrocław to miasto ludzi aktywnych, kreatywnych, przedsiębiorczych. Działa u nas blisko 130 tysięcy przedsiębiorstw. W zdecydowanej większości są to mikrofirmy, które sprawiają, że nasze miasto, nasz region może się dynamicznie rozwijać. Dzięki zaangażowaniu i pomysłowości naszych wrocławskich przedsiębiorców zyskujemy wszyscy, zyskuje Wrocław. Poprzez projekt Bez mikro nie ma makro, razem z Wrocławskim Parkiem Technologicznym, chcemy pokazać wrocławiankom i wrocławianom, jak ogromne znaczenie mają dla naszego miasta mikrofirmy.

Fot. WPT

Maciej Potocki, prezes Wrocławskiego Parku Technologicznego podkreśla, że rozpoczynając kampanię “Bez mikro nie ma makro”, chciano pokazać mieszkańcom Wrocławia, że mikrofirmy są wokół nas, że stykamy się z nimi na co dzień. Choć są najmniejsze, to skala ich działalności sprawia, że to one napędzają rozwój miasta.

Przez ostatnie kilka miesięcy pokazywaliśmy wartość lokalnych mikrofirm, ich sukcesy, pomysły, produkty i usługi oraz zachęcaliśmy do ich poznania, docenienia i polecania. Przygotowanie raportu o stanie wrocławskiej mikroprzedsiębiorczości to kolejny etap naszych działań. Będzie on wskazówką dla nas, ale też dla Miasta Wrocław i innych instytucji wspierających biznes, pokazującą czego rzeczywiście potrzebują mikrofirmy, co możemy i powinniśmy dla nich zrobić, tak by wspólnie rozwijać nasze miasto. – Mówi Maciej Potocki, Prezes Wrocławskiego Parku Technologicznego.

Zobacz również:  Wrocławski aquapark działa już 15 lat. Zobacz zdjęcia, na których widać jego budowę!
Fot. FB WPT

W trakcie konferencji zaprezentowano nowy portal WPT – Sektor Innowacji. To przestrzeń dedykowana innowacjom, wymianie kontaktów, przepływowi know-how oraz rozwojowi współpracy między biznesem, innowatorami i środowiskiem naukowym.

  • Na portalu Sektor Innowacji będzie działać Giełda Innowacji – baza umożliwiająca bezpłatne dodawanie i wyszukiwanie innowacyjnych usług, produktów i technologii tworzonych przez innowatorów, firmy i instytucje z różnych branż. To miejsce dla każdego, kto rozwija innowacje niezależnie od tego, czy robi to we własnym zakresie, na uczelni wyższej czy w ramach międzynarodowej organizacji.
  • Sektor Innowacji to projekt rozwijany we Wrocławiu, dlatego nie mogło zabraknąć opowieści o sukcesach wrocławskich przedsiębiorców i naukowców, którzy rozwijają innowacje, znane nie tylko w kraju, ale i na całym świecie. W formie case study będzie można je przeczytać w sekcji Wrocławskie Innowacje.
  • Na portalu będzie Weryfikator Innowacji – bezpłatne narzędzie, w ramach którego eksperci z WPT, będą udzielać porad zainteresowanym innowatorom, przedsiębiorcom czy naukowcom, dotyczących tego, jak rozwijać ich pomysł np. jakie kroki podjąć, by pomysł na innowację zmienić w biznesplan. Odbywa się to na zasadach pełnej poufności.
  • Stale rozbudowywana będzie również Baza Wiedzy Innowatora, w ramach której będzie można znaleźć eksperckie informacje dotyczące kwestii ważnych dla przedsiębiorców, ale też zbiór informacji o instytucjach otoczenia biznesu, z którymi mogą współpracować.


mat. pras.


WIĘCEJ WIADOMOŚCI

OSTATNIE WIADOMOŚCI