Ładowanie

Zastępca Rzecznika MŚP zgodnie z prawem nie może podejmować aktywności poza urzędem. Przepis ten zignorował Marek Woch.

Zastępca Rzecznika MŚP reprezentuje partię polityczną. Jest to niezgodne z prawem

admin 3 sierpnia, 2023

Zastępca Rzecznika MŚP zgodnie z prawem nie może podejmować aktywności poza urzędem. Przepis ten zignorował Marek Woch. Marek Woch, zastępca rzecznika w Biurze Małych i Średnich Przedsiębiorców, fot. Marek Woch Facebook

Osoba pełniąca funkcję rzecznika MŚP lub jego zastępcy zgodnie z prawem nie może podejmować aktywności poza urzędem i działalnością naukową. Przepis ten zignorował Marek Woch, który zaangażował się politycznie i został koordynatorem wojewódzkim partii Bezpartyjni Samorządowcy — Łączy nas Polska.

Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Marek Woch, ogłoszony został koordynatorem partii Bezpartyjni Samorządowcy w województwie lubelskim. Odpowiadał będzie za przygotowanie listy wyborczej. Według ekspertów prawo zakazuje mu takiej aktywności.

Prowadzenia takiej działalności nie można łączyć z funkcją zastępcy rzecznika MŚP. Tutaj nie ma znaczenia, że ktoś nie jest członkiem partii czy fakt, że robi to bez wynagrodzenia — mówił zapytany przez portal Business Insider prof. Hubert Izdebski, członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk specjalizujący się w administracji publicznej.

NIE POLUBIŁEŚ NAS NA FACEBOOKU? ZMIEŃ TO I KLIKNIJ TUTAJ!

Prawo zabrania mu wszelkiej pozaurzędniczej działalności

Marek Woch jest zastępcą Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców od stycznia 2023 r. Przepisy dotyczące osoby pełniącej tę funkcję szczegółowo opisane są w ustawie z 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Wedle niej, rzecznik oraz jego zastępca nie mogą podejmować działalności pozaurzędniczej, wyjątek stanowi jedynie działalność naukowa.

Mowy nie ma o podejmowaniu działalności politycznej oraz każdej, która mogłaby pozostawać w sprzeczności z obowiązkami i godnością rzecznika lub budzić podejrzenia o jego stronniczość. Sprzeczność działania Marka Wocha z prawem potwierdzają eksperci, których opinii zasięgnął portal Business Insider.

Sympatia z jedną z partii politycznych to w rzeczywistości jej reprezentowanie. I moim zdaniem nie da się połączyć aktywnego reprezentowania i koordynowania wyborów jako osoba związana z partią polityczną z obowiązkami i godnością urzędu. Oczywiście to są kwestie, co do których nie ma podziału zero-jedynkowego, ale w zdrowej demokracji w takiej sytuacji osoba, która decyduje się na współdziałanie z partią polityczną, a jednocześnie wykonuje funkcje w instytucji stojącej na straży określonych praw, powinna się zdecydować, co chce robić. Nie jest to wprost adekwatne, ale Rzecznik stoi na straży “poszanowania dobrych obyczajów” — podkreśla Szymon Osowski z organizacji Sieć Obywatelska Watchdog Polska.

CZYTAJ WIĘCEJ:  Czy Bezpartyjni Samorządowcy mają szansę na Sejm? Sondaże nie pozostawiają złudzeń

Marek Woch z Bezpartyjnymi Samorządowcami związany jest od lat

Marek Woch nie dzieli się swoim zdaniem w tej kwestii, a Bezpartyjni Samorządowcy nie dopatrują się konfliktu interesów. Krzysztof Maj, rzecznik partii, zapewnia, że Woch nie pobiera z tego tytułu żadnego wynagrodzenia i formalnie nie jest członkiem partii. Funkcja koordynatora nie wyklucza startu w wyborach, jednak Marek Woch nie zgłosił takiej chęci. Z tą partią związany jest od lat, z jej listy startował w wyborach w 2019 roku, jednak wtedy nie pełnił jeszcze funkcji zastępcy rzecznika MŚP.

Kontrowersyjny Zastępca Rzecznika MŚP

Marek Woch nie po raz pierwszy wzbudza kontrowersje. Zarzucano mu mobbing, a także inne sprzeczne z kodeksem pracy zachowania. Wypłynęły także fragmenty wypowiedzi, w których w wulgarny sposób wypowiadał się o swoich podwładnych.

Obrażał, wyśmiewał, wyżywał się na ludziach, umniejszał ich. Nasza praca była czasem celowo utrudniana tylko po to, żeby nas zgnębić, pogrążyć i odebrać pewność siebie. Każdy dzień to była udręka. Każde przyjście do pracy to zastanawianie się, co dzisiaj się wydarzy — opowiadał wtedy Gazecie Prawnej jeden z pracowników biura.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz w wywiadzie dla Business Insidera poinformował, że zastępcy nie zawieszono w obowiązkach ani nie wszczęto w jego sprawie wewnętrznego postępowania.

Tagi