10.1 C
Wrocław
sobota, 1 kwietnia, 2023

Zastrzeżenia Komisji Europejskiej do programu operacyjnego FEDŚ. Co należy zmienić?

WARTO PRZECZYTAĆ

Komisja Europejska przedstawiła uwagi do programu operacyjnego Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027. W dokumencie jasno określa, co należy poprawić, aby uzyskać ich akceptację. Przedstawiamy najważniejsze zastrzeżenia, jakie można w nim znaleźć.

Spotkanie w sprawie funduszy dla Dolnego Śląska. Źródło: Marek Łapiński – Twitter

Program operacyjny funduszy dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 został odrzucony przez Komisję Europejską. Samorządowcy oraz jednostki wojewódzkie mają kilka miesięcy na przygotowanie programu od nowa. Będą musieli rozpocząć dialog na temat poprawek i uwag do projektu, jakie przekazała im Komisja Europejska.

Najważniejsze z zastrzeżeń KE

– Brak poszanowania zasady partnerstwa. Uwaga KE do FEDŚ nr 413, 415.

– Proces partycypacji został źle zorganizowany na Dolnym Śląsku. Uwaga KE do FEDŚ nr 413.

– Tryb pozakonkursowy wyboru projektów do dofinansowania może być stosowany tylko wyjątkowo. Uwagi KE do FEDŚ nr 234 i 459.

– Lista projektów strategicznych Urzędu Marszałkowskiego z kontraktu programowego z Rządem RP nie była w żaden sposób konsultowana z partnerami społeczno-gospodarczymi. Uwaga KE do FEDŚ nr 415.

– Lista projektów pozakonkursowych przygotowana przez Marszałka nie będzie akceptowana! Nie spełniają warunków jako partnerskie i przejrzyste. Uwagi KE do FEDŚ nr 415, 459.

– Komisja Europejska pyta o kryteria wyboru projektów w ramach kontraktu programowego. Uwaga KE do FEDŚ nr 469.

– Zintegrowane Inwestycje Terytorialne powinny automatycznie kontynuować swoje funkcje i należy zapewnić im odpowiedni poziom finansowania. Uwaga KE do FEDŚ nr 48.

– Zapewnienie udziału miast w wyborze projektów i monitorowaniu wdrażania strategii, za które są odpowiedzialne. Uwaga KE do FEDŚ nr 240.

– Drogi rowerowe, np. Cyklostrada, poza obszarami miejskimi, mogą być dofinansowane z celu Transport. Uwaga KE do FEDŚ nr 23.

– Marszałek powinien przeznaczyć wystarczające środki na realizację sejmikowych uchwał antysmogowych! Uwaga KE do FEDŚ nr 27.

Zobacz również:  Volejki zwyciężają Pałac Bydgoszcz

Partnerstwo, partycypacja i konsultacje do poprawy

Spora część uwag krytykuje proces tworzenia programu. Komisja Europejska w dokumencie podkreśla m.in. brak współpracy Urzędu Marszałkowskiego z samorządami. Świadczą o tym zapisy o nieposzanowaniu zasad partnerstwa, braku konsultacji z partnerami społeczno-gospodarczymi czy też źle zorganizowanym procesie partycypacji. Samorządowcy zwracali na to uwagę podczas spotkania z mediami. Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej w wywiadzie dla nas apelował o podjęcie rozmów z marszałkiem Cezarym Przybylskim. Przyznał wtedy, że opinia Komisji Europejskiej jest miażdżąca i należy jak najszybciej podjąć działania mające na celu poprawę programu.

Ekologiczne środki transportu

Według Komisji Europejskiej w programie funduszy europejskich nie uwzględniono odpowiednio kwestii związanych z wpływem transportu na środowisko i klimat. Jedynie 15 proc. jakiegokolwiek projektu z ZIT mogą stanowić drogi i parkingi. Oznacza to, że Bruksela (jeśli w ogóle przyzna Dolnemu Śląskowi pieniądze na rozwój regionu) ograniczy znacząco fundusze na budowę dróg. W kategorii transport  według podesłanych uwag powinny znaleźć się inwestycje ekologiczne, w tym drogi rowerowe. Cyklostrada Dolnośląska – projekt marszałka Dolnego Śląska może być dofinansowana w ramach tej części.

WIĘCEJ WIADOMOŚCI

OSTATNIE WIADOMOŚCI