-3.6 C
Wrocław
poniedziałek, 6 lutego, 2023

Zbiorniki retencyjne w Porcie Południe zostały oddane do użytku

WARTO PRZECZYTAĆ

MPWiK Wrocław poinformowało, że po dwóch latach prac budowlanych zakończyła się inwestycja w Porcie Południe przy ul. Długiej. 4 zbiorniki retencyjne, które tam powstały pomogą zabezpieczyć Odrę w sytuacji intensywnych opadów.

Spotkanie prezydenta Wrocławia i przedstawicieli MPWiK z okazji zakończenia inwestycji w Porcie Południe, fot. MPWiK Wrocław

Ważna inwestycja dla miasta

Budowa zbiorników retencyjnych w Porcie Południe rozpoczęła się w 2020 roku. Koszt inwestycji wyniósł 80 mln złotych. Każdy z czterech zbiorników ma pojemność ponad 15 tys. m3 i 15 m wysokości. Łącznie mogą pomieścić tyle, co 19 basenów olimpijskich. W ramach zadań wybudowano przepompownię, stację dezodoryzacji powietrza, stację transformatora oraz sieć rurociągów i komór technicznych. W dniu odebrania inwestycji od wykonawcy obecni byli przedstawiciele MPWiK oraz prezydent Wrocławia. Podczas intensywnych opadów deszczu, nadmiar ścieków będzie dostarczany do zbiorników retencyjnych, a następnie przesyłany do Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków na Janówku.

Zbiorniki retencyjne w Porcie Południe, fot. MPWiK Wrocław

Projekt gospodarki ściekowej dla Wrocławia

Wybudowanie zbiorników retencyjnych było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej i Funduszu Spójności w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zadanie było realizowane w ramach projektu „Docelowe rozwiązanie gospodarki ściekowej dla miasta Wrocławia – Faza I”. Kilkanaście innych zadań związanych z przebudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej czeka jeszcze na realizację. Wartość całego projektu to ponad 198 mln zł brutto, ale znaczna część środków (112 mln złotych) pochodzi z funduszy unijnych.

Zbiorniki retencyjne w Porcie Południe, fot. MPWiK Wrocław

WIĘCEJ WIADOMOŚCI

OSTATNIE WIADOMOŚCI