Ładowanie

Podwórze u zbiegu ulic: Poniatowskiego, Oleśnickiej i Żeromskiego zostanie wyremontowane.

Zmiany na ołbińskim podwórku. Nowy dojazd, nawierzchnia i oświetlenie

4 września, 2023

Podwórze u zbiegu ulic: Poniatowskiego, Oleśnickiej i Żeromskiego zostanie wyremontowane. Podwórko na Ołbinie, fot. Jacek Sutryk Prezydent Wrocławia Facebook

Podwórze u zbiegu ulic: Poniatowskiego, Oleśnickiej i Żeromskiego zostanie wyremontowane. Aktualnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej dla inwestycji. Podczas tego etapu prac podjęto decyzję, że dojazd do podwórka będzie prowadzić przez teren Liceum Ogólnokształcącego nr 1. Jakie jeszcze są plany zagospodarowania wnętrza?

Podwórko na Ołbinie, fot. Jacek Sutryk Prezydent Wrocławia Facebook

Wąskie podwórko znajdujące się przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1 pomiędzy ulicami Poniatowskiego, Oleśnickiej i Żeromskiego czeka renowacja. Jej celem jest poprawa jakości i estetyki zaniedbanego wnętrza. W trakcie przygotowania dokumentacji zagospodarowania podwórza konieczne było naniesienie zmian w projekcie.

– Na etapie wykonywanego projektu zagospodarowania podwórza trzeba było znaleźć inne miejsce dojazdu do wnętrza i okazało się, że może ono prowadzić przez teren liceum. Poza zmianą miejsca dojazdu na podwórko konieczna jest zmiana miejsca i kierunków odprowadzenia wód opadowych do kolektora, ze zmianą wcześniej wydanych przez MPWiK Wrocław warunków przyłączeniowych. Niezbędne jest zatem przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niewielkiej części podwórka od strony ul. Żeromskiego czym właśnie się zajmujemy. Warunkiem rozpoczęcia robót, jest uporanie się Zarządcy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Oleśnickiej z jego uciepłownieniem – informuje Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

NIE POLUBIŁEŚ NAS NA FACEBOOKU? ZMIEŃ TO I KLIKNIJ TUTAJ!

Podwórko na Ołbinie, fot. Jacek Sutryk Prezydent Wrocławia Facebook

Inwestycja przewiduje:

  • odwodnienie terenu,
  • utwardzenie ścieżek i dróg dojazdowych,
  • wykonanie biologicznie czynnej nawierzchni,
  • utworzenie niewielkiego placu zabaw dla dzieci i ławeczek dla mieszkańców,
  • budowę zamykanej wiaty na rowery,
  • wykonanie pojemników półpodziemnych na śmieci w dwóch lokalizacjach,
  • budowę odpowiedniego wjazdu dla śmieciarek,
  • nowe nasadzenia zieleni,
  • montaż oświetlenia na całym terenie podwórka.

Po zatwierdzeniu projektu miasto ogłosi przetarg na realizację prac remontowych.

Tagi